Řešení pro obor stavby tunelů


 

Společnost BASF, pod značkou Master Builders Solutions, je předním dodavatelem řešení v podobě specifických produktů pro zákazníky a zaměřuje se na plnění požadavků našich zákazníků z oboru stavby tunelů. Díky více než 100 roků zkušeností se naše inovace do dnešního dne staly měřítkem v mnoha průmyslových oborech. Napomáháme našim zákazníkům dávat světu, ve kterém žijeme, nové dimenze, přetvářet nápady do podoby mimořádných výtvorů.

Zpevňování podkladu

Inovativní řešení pro podporu podkladu

V oboru stavby tunelů se stříkaný beton běžné používá pro zajištění podpory podkladu. Pod značkou Master Builders Solutions nabízí společnost BASF svým zákazníkům inovativní a efektivní produktová řešení a kompetentní technické služby, jež jsou uzpůsobeny podle specifických potřeb daného projektu. Tato řešení dramatickým způsobem zlepšují pracovní prostředí a snižují zdravotní a ekologická rizika.

Společnost BASF, pod značkou Master Builders Solutions, poskytuje podporu konstruktérům tunelů, dodavatelům a vlastníkům v průběhu všech fází projektů stavby tunelů. Naše rozsáhlé znalosti pomáhají řešit úlohy týkající se podpory podkladu v rámci stavby tunelů a rovněž usnadňují výběr vhodného systému stříkaného betonu.

Stříkaný beton

Zpevnění podkladu

Rychlá řešení pro zpevnění podkladu

Jakožto součást řady výrobků MasterRoc pro řešení v oboru stavby tunelů nabízí společnost BASF pod značkou Master Builders Solutions výrobky pro zpevnění podkladu a systémová řešení s vysokou funkční výkonností.

Neočekávané průniky vody a nepříhodné podmínky z hlediska podkladu během provádění podzemních staveb zvyšují náklady a mají negativní vliv na životní prostředí. Hospodárným přístupem, jak těmto rizikům čelit, je zpevnění podkladu prostřednictvím předběžné injektáže do podloží před postupujícím čelem vrtného agregátu, čímž se zamezí pronikání vody a podloží se stabilizuje.

Injektáže

TBM

Celkový přístup k řešení optimalizuje potřeby na TBM zákazníka

Značka Master Builders Solutions od společnosti BASF má za sebou doslova průkopnickou činnost na poli řešení potřeb profesionálních dodavatelů tunelů budovaných pomocí TBM. Náš celkový přístup k řešení přináší do tohoto velmi složitého sektoru podzemních prací nové dimenze, zvyšuje efektivitu a výkonnost TBM, a to zvláště za podmínek přítomnosti problematických podloží.

Nabízíme nejširší sortiment produktů a služeb, který je vám k dispozici k plnění požadavků a řešení problémů v souvislosti s tunely budovanými pomocí TBM, ať již se jedná o použití metody krytých strojů v měkkých podkladech nebo metody otevřených strojů v tvrdých horninách. Naši specialisté na stavby tunelů, jejichž působnost sahá po celém světě, jsou součástí projektů od jejich začátků a spolupracují se všemi relevantními investory na maximalizaci rychlosti postupu TBM a na zajištění toho nejúspěšnějšího produktového systému hned od prvního záběru.

TBM

Izolování proti vodě

Stříkané izolační membrány proti vodě

Tunely mohou mít provozní životnost i 100 let a více. Zlepšení celistvosti konstrukce a její ochrana proti dlouhodobým destrukčním vlivům vody je základním aspektem oboru stavby tunelů.

V odpovědi na poptávku v průmyslu vyvinula společnost BASF inovativní systém stříkané izolační membrány proti vodě, který disponuje vynikajícími spojovacími vlastnostmi. Tyto membrány usnadňují průběh stavby a současně snižují riziko pronikání vody tím, že eliminují potenciální cesty přístupu vody. Používá se v mnohých nově stavěných tunelech a rekonstrukčních projektech po celém světě.

Při použití těchto membrán je případná rekonstrukce či opravy mnohem jednodušší než u většiny jiných technologií izolace proti vodě. Další výhodou je jejich univerzálnost a efektivita z hlediska nákladů v rekonstrukčních projektech a rovněž jejich slučitelnost s jiným systémy izolace proti vodě.

Izolace proti vodě: stříkané membrány


Tunel s kolejnicemi