Beton Green Sense

Beton Green Sense je program optimalizovaných směsí využívající recyklované cementové i necementové materiály v kombinaci se speciálně vyvinutými přísadami BASF.  Výsledkem je ekonomicky výhodný beton šetrný k životnímu prostředí, který splňuje, a často i překonává, požadovanou funkčnost.  Dlouhodobě pozitivní přínos použití Green Sense Concrete je vyhodnocen pomocí certifikované analýzy vlivů na životní prostředí , ekonomiky,  životnosti.

Proč je tato technologie dlouhodobě udržitelná

 • Využívá moderní metody optimalizace směsí ke zvýšení množství použitelných materiálů.
 • Snižuje spotřebu energie, emise CO2 a další dopady na životní prostředí vztažené na objemovou jednotku vyrobeného betonu.
 • Využívá inertní plniva, která jinak končí  na skládkách.

Výhody betonu Green Sense

Protože beton Green Sense je optimalizován z hlediska nákladů a užitných parametrů, může celý stavební tým zaznamenat hmatatelný přínos.  

Výhody výroby

 • Snížené náklady na vstupní suroviny pro výrobu betonu.
 • Rychlejší vykládka z  vozidla.
 • Požadovaná doba tuhnutí, zabránění poklesu konzistence a perfektní pevnostní parametry.
 • Na staveništi není zapotřebí voda – odstranění problémů s dodávkou vody.

Výhody pro dodavatele 

 • Vysoce zpracovatelný beton.
 • Dobrá čerpatelnost a požadované výsledné vlastnosti.  
 • Rychlejší výroba a ukládání.

Výhody pro vlastníka 

 • Požadovaná odolnost.
 • Nižší možnost smršťování a výskytu trhlin.
 • Je součástí podporovaných programů pro dlouhodobou udržitelnost.   

 Podpora ekologie

 • Méně cementu / CO2 / energie spotřebované na jednotku vyrobeného betonu.
 • Méně vedlejších produktů určených ke skládkování.