Samozhutnitelný beton

 

Samozhutnitelný beton je stabilní velmi tekutý beton s vysokým podílem jemných částic. Umožňuje zejména rychlejší a jednodušší výrobu stavebních konstrukcí a prefabrikátů s vysokými nároky na kvalitu pohledové plochy.

Výhody samozhutnitelného betonu

Samozhutnitelný beton díky množství jemných podílů a využití produktů ze systému Master Builders Solutions tvoří tekutá stabilní směs kameniva cementu, přísad a příměsí, která nevyžaduje vibraci při ukládání do konstrukce. Jeho použití snižuje hlukovou zátěž na pracovišti.

Správně navržená a vyrobená směs umožňuje probetonovat složitě vyztužené, složitě tvarované i úzké konstrukce bez vzniku míst nevyplněných betonem. Výsledná homogenita a tedy i trvanlivost konstrukce je ve srovnání s běžnými betony lepší.

Ve spolupráci s vhodně navrženým separačním olejem k vybranému bednění nevyžaduje vyrobená konstrukce po odbednění opravy pohledové plochy.   

Systém Master Builders Solutions společnosti BASF pro samozhutnitelné betony

Pro řešení projektů souvisejících s výrobou a ukládáním samozhutnitelného betonu vyvinula společnost BASF pod značkou Master Builders Solutions systém přísad pro výrobce a zpracovatele betonu. Tento systém zahrnuje plastifikační přísady MasterGlenium nebo MasterGlenium ACE, přísady regulující hydrataci betonu MasterSet, přísady upravující viskozitu směsi MasterMatrix, provzdušňující přísady MasterAir, prostředky pro ošetření bednění a strojů MasterFinish.

Použití samozhutnitelného betonu:

  • Jímky, nádrže
  • Svislé pohledové konstrukce
  • Složitě tvarované, vyztužené konstrukce