Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  Vilkår for brug

  1. Dette websted drives af Master Builders Solutions, og alle tilknyttede rettigheder er ejet af og forbeholdt Master Builders Soluions.
  2. Webstedet og softwaren, som er gjort tilgængelig på dette websted, tilbydes brugeren ”som det er”, og uden nogen form for garantier eller erklæringer (udtrykkelige eller indforståede), eller noget ansvar med undtagelse af eventuelt gældende lovkrav. Med undtagelse af forsætlig misligholdelse kan Master Builders Solutions ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af eller i forbindelse med brug af dette websted. Master Builders Solutions kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for, og frasiger sig ethvert ansvar for, eventuelle indirekte, utilsigtede, følge- eller specielle skader, som er forårsaget af eller i forbindelse med brug af dette websted.
  3. Eventuelle produktoplysninger eller andre oplysninger, som er publiceret via webstedet, er stillet til rådighed efter Master Builders Solutions' bedste vidende. Disse oplysninger skal ikke, i det omfang det ikke er et lovkrav, medføre nogen form for garanti eller erklæring eller nogen form for ansvar for Master Builders Solutions, og skal ikke fratage brugeren dennes ansvar for at gennemføre egne undersøgelser og test.
  4. Master Builders Solutions' generelle salgsvilkår skal ikke ændres på webstedet, i dets indhold, dokumenter eller oplysninger, bortset fra, hvor dette foreligger skriftligt.
  5. Master Builders Solutions kan uden nogen form for ansvar og efter eget skøn, når som helst, ændre og/eller afslutte driften af hele eller dele af dette websted, og påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere webstedet.
  6. Link til tredjepart ("hyperlinks") indebærer ikke, at Master Builders Solutions har godkendt sådanne tredjeparts websteder, og Master Builders Solutions​ kan ikke holdes ansvarlig for indholdet eller tilgængeligheden af disse webester. Brug af link til disse websteder sker på brugerens eget ansvar.
  7. Eventuelle erstatningskrav eller sagsanlæg knyttet til dette websted eller brugen af det er underlagt og skal behandles i henhold til tysk lov, med undtagelse af tilfælde med lovkonflikt mellem principper
  8. Information i henhold til § 36 Lov om alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG):
   Master Builders Solutions Danmark A/S vil ikke deltage i nogen sager om tvistbilæggelse ved et forbrugervoldgiftsnævn i henhold til VSBG eller nogen online-mekanisme til bilæggelse af tvister, og er ikke forpligtet hertil.​