Vilkår for brug

  1. Dette websted drives af BASF, og alle tilknyttede rettigheder er ejet af og forbeholdt BASF.
  2. Webstedet og softwaren, som er gjort tilgængelig på dette websted, tilbydes brugeren ”som det er”, og uden nogen form for garantier eller erklæringer (udtrykkelige eller indforståede), eller noget ansvar med undtagelse af eventuelt gældende lovkrav. Med undtagelse af forsætlig misligholdelse kan BASF ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af eller i forbindelse med brug af dette websted. BASF kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for, og frasiger sig ethvert ansvar for, eventuelle indirekte, utilsigtede, følge- eller specielle skader, som er forårsaget af eller i forbindelse med brug af dette websted.
  3. Eventuelle produktoplysninger eller andre oplysninger, som er publiceret via webstedet, er stillet til rådighed efter BASF's bedste vidende. Disse oplysninger skal ikke, i det omfang det ikke er et lovkrav, medføre nogen form for garanti eller erklæring eller nogen form for ansvar for BASF, og skal ikke fratage brugeren dennes ansvar for at gennemføre egne undersøgelser og test.
  4. BASF's generelle salgsvilkår skal ikke ændres på webstedet, i dets indhold, dokumenter eller oplysninger, bortset fra, hvor dette foreligger skriftligt.
  5. BASF kan uden nogen form for ansvar og efter eget skøn, når som helst, ændre og/eller afslutte driften af hele eller dele af dette websted, og påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere webstedet.
  6. Link til tredjepart ("hyperlinks") indebærer ikke, at BASF har godkendt sådanne tredjeparts websteder, og BASF kan ikke holdes ansvarlig for indholdet eller tilgængeligheden af disse webester. Brug af link til disse websteder sker på brugerens eget ansvar.
  7. Eventuelle erstatningskrav eller sagsanlæg knyttet til dette websted eller brugen af det er underlagt og skal behandles i henhold til tysk lov, med undtagelse af tilfælde med lovkonflikt mellem principper