Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering


  MasterSuna – innovative additiver til beton med vanskelige tilslag og genbrugsbeton

  ​Løser knaphed på ressourcer og lang transport

  Samtidig med stigende knaphed på ressourcer (fx velegnet sand), er der også pres for at reducere miljøpåvirkningen gennem kortere transportafstande. Brugen af lokalt sand og genanvendelse af nedrivningsmateriale i betonbyggeri er derfor i fokus. Med MasterSuna kan lokale sandaflejringer og sekundære råmaterialer nu bruges til at producere beton af høj kvalitet. Der er ikke behov for tidskrævende forbehandling af sandet, omkostningskrævende indkøb og lang transport af egnede tilslagsmaterialer. På denne måde kan ressourceudnyttelsen optimeres og omkostningerne reduceres.

  MasterSuna – problemløsende additiv

  MasterSuna er innovative additiver som kan løse udfordringer med nye, mere problematiske typer sand og tilslag, og gør det muligt at anvende disse i beton af høj kvalitet. De nye og mere krævende sand- og tilslagstyper omfatter fx lerholdigt sand, knust sand/sten, kunstigt fremstillede tilslag og forskellige typer genbrugsbeton.

  Genbrugsbeton: Genanvendelse af knust beton som tilslag (RCA)

  Ved genanvendelse af beton som knuste betontilslag støder man ind i stor variation i kvaliteten og flere udfordringer, såsom højere vand- og superplastforbrug samt risiko for øget konsistenstab. Det er desuden svært at sikre det krævede v/c-tal.

  Den særlige polymerteknologi i MasterSuna RCA gør det muligt at forbedre konsistensen og bearbejdeligheden. Samtidig kan vandbehovet holdes stabilt, trods en stor andel af genbrugt beton som tilslag.


  ​Genbrugsbeton: Genanvendelse af returneret beton

  I stedet for bortskaffelse eller nedknusning kan returneret overskudsbeton få nyt liv som nye tilslag med MasterSuna RCT. Additivet gør det muligt at omdanne restbetonen til granulater, der kan anvendes som vejfyld eller som tilslag i frisk beton med lav styrke fx til fremstilling af simple betonvarer eller lignende.


  ​Lerholdigt sand

  Tilslag som har et højt indhold af ler eller specielle lermineraler kan være problematiske. Dels kan de forringe betonmørtlens vedhæftning på overfladen af tilslagspartiklerne, dels kan de øge vandbehovet på en måde som ikke kan kompenseres ved tilsætning af vandreducerende superplast. Endvidere kan lerets struktur gøre at det vandreducerende additiv adsorberes og gøres ineffektivt. Dette kan resultere i reduceret flydeevne, høj viskositet og konsistenstab.

  MasterSuna SBS modvirker disse effekter og kan evt. sammen med superplastificerende midler som MasterGlenium/MasterEase/MasterCO2re sikre betonens bearbejdelighed og konsistens.

   

  Knust sand/sten og sand med meget finstof eller ufordelagtig kornform

  Knust sand/sten og sand som har et højt indhold af finstoffer, gør at betonens viskositet øges. Det samme gælder tilslag/sand med ugunstig kornform. Det medfører behov for mere vand og/eller mere superplast. Her kan MasterSuna hjælpe med at sikre bearbejdeligheden og ønsket konsistens.

  ​​Bearbejdede, kunstigt fremstillede tilslag

  Det er muligt at fremstille tilslag af genbrugte kunstige materialer såsom marmor, glas, mursten og fliser. Her udfordres man også af store variationer i kvaliteten. Vand- og superplastforbrug vil typisk forøges, der er risiko for øget konsistenstab og betonen vil være mindre robust.


  MasterSuna SBS 6045

  Additiv til tilslag med problematisk ler og tilslag af knust beton

  Kontakt

  Finn Møller Sørensen

  Finn Møller Sørensen

  Segment Manager Admixture Systems

  +45 40 56 62 12

  MasterSuna brochure

  MasterSuna SBS brochure

  Øger værdien af lokalt tilslag