Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  ​​

  Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

  Master Builders Solutions Denmark A/S er glade for, at du besøger vores websted, og vi vil gerne takke dig for din interesse i vores virksomhed. Vi tager databeskyttelse meget alvorligt. 


  Hvem er controlleren, og hvem står for databeskyttelse?

  Datacontrolleren er:

  Master Builders Solutions Denmark A/S

  Hallandsvej 1​

  DK-6230 Rødekro

  Telefonnummer: +45 74 66 15 11


  Du kan også kontakte vores databeskyttelseskoordinator​ coordinator Ketola Risto på mailadressen risto.ketola@masterbuilders.com

  Du kan indgive en klage til vores kontaktperson for databeskyttelse eller en tilsynsmyndighed i det land, hvor du bor, på arbejdspladsen eller det sted, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.  

  Alternativt kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der har ansvaret for os: ​

  Datatilsynet

  Carl Jacobsens Vej 35

  2500 Valby​


  ​I det følgende vil vi informere dig nærmere om:

  1. ​Hvilke personoplysninger, vi indsamler, når du besøger og interagerer med vores websted, med hvilke formål samt det retslige grundlag for databehandlingen.

  2. Sådan bruger vi cookies.

  3. Hvem, der kan modtage dine personoplysninger.

  4. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

  5. Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

  6. Databeskyttelse for mindreårige ​.​​

  ​1. Hvilke personoplysninger, vi indsamler, når du besøger og interagerer med vores websted, med hvilket formål samt det retslige grundlag for databehandlingen.​

  1.1 Når du besøger vores websted uden at kontakte os eller logge på, overfører din browser følgende oplysninger automatisk til vores server.
  • Din computers IP-adresse
  • Oplysninger om din browser
  • Det websted, du besøgte, lige før du landede på vores websted.
  • Anmodet URL eller fil
  • Dato og tidspunkt for dit besøg
  • Mængde af overførte data
  • Statusoplysninger, f.eks. fejlmeddelelser
  Formålet med denne databehandling er at:
  • Sende det indhold, du har anmodet om, til din browser. I den forbindelse gemmer vi kun hele IP-adressen, hvis det er nødvendigt for at vise det indhold, du har anmodet om.
  • Sende din IP-adresse til en serviceleverandør for at kortlægge din offentlige IP-adresse med firma- og brancherelaterede oplysninger (ingen personoplysninger). Vi gemmer disse brancherelaterede oplysninger. I denne proces gemmes din IP-adresse ikke på noget tidspunkt hos vores serviceleverandør eller i vores system.
  • Beskytte os mod angreb og sikre korrekt drift af vores websted. I den forbindelse gemmer vi de nævnte data midlertidigt og med begrænset adgang i en periode på højst 180 dage. Undtaget fra denne sletning efter højst 180 dage er data vedrørende nødvendig adgang til yderligere sporing af angreb og fejl.

  Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Artikel 6, stykke 1, bogstav (f) Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vores legitime interesse hidrører fra de ovenfor nævnte databehandlingsformål.

  1.2 Hvis du kontakter os pr. e-mail eller via kontaktformularen på vores websted, modtager vi følgende oplysninger:
  • Fornavn og efternavn
  • Din mailadresse og yderligere personoplysninger, som du oplyser via e-mail eller felter i en kontaktformular
  • Alle øvrige oplysninger, du afgiver frivilligt
  På afsendelsestidspunktet for meddelelsen gemmes også følgende data:
  • Dato og tidspunkt for din meddelelse
  Formålet med denne databehandling er at:
  • Behandle din meddelelse

  Alle øvrige data, som behandles under afsendelse, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden i vores tekniske informationssystemer. ​

  Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Artikel 6, stykke 1, bogstav (f) GDPR. Vores legitime interesse hidrører fra de ovenfor nævnte databehandlingsformål, i særdeleshed besvarelse af dine anmodninger og sikring af korte svartider generelt samt dokumentation i tilfælde af spørgsmål eller tvister.

  1.3 På vores websted har du mulighed for at abonnere på det gratis nyhedsbrev. Når en bruger tilmelder sig nyhedsbrevet, bliver følgende oplysninger, der indtastes på skærmen, overført til os:
  • IP-adressen på den tilgående computer
  • Fornavn og efternav
  • Din mailadresse
  • Alle øvrige oplysninger, som er afgivet frivilligt
  Ved tilmeldingen gemmes også følgende data:
  • Dato og tidspunkt for tilmeldinge
  Formålet med denne databehandling er at:
  • Sende dig det nyhedsbrev, du har tilmeldt dig

  Alle øvrige personoplysninger, som behandles under tilmeldingsproceduren, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden i vores tekniske informationssystemer.

  Retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbrevet, du har tilmeldt dig, er dit samtykke i henhold til Artikel 6, stykke 1 bogstav (a) GDPR. Bemærk, at du på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagetrække dit samtykke. Tilbagetrækningen vil dog ikke påvirke legitimiteten af den behandling, der forekom før tilbagetrækningen.

  Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring (Paragraf 21, stykke 2 GDPR).

  I tilmeldingsprocessen til vores nyhedsbrev benytter vi det, der er kendt som “Double Opt-In”-proceduren. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores websted, modtager du en e-mail på den mailadresse, du opgav under tilmeldingen. I denne bliver du bedt om at bekræfte din tilmelding.

  Formålet med denne databehandling er at:
  • forhindre, at ukorrekte eller uautoriserede mailadresse bruges til tilmelding

  Retsgrundlaget for behandlingen af din mailadresse for Double-Opt-In-proceduren er Artikel 6, stykke 1, bogstav (f) GDPR. Vores legitime interesse hidrører fra din tilmelding til adresselisten for modtagere af vores nyhedsbrev. Dette repræsenterer et relevant og hensigtsmæssigt forhold i både overensstemmelse med indledningen i punkt 47 i GDPR, og det faktum, at tilvejebringelse af oplysninger om nye produkter eller tjenester samt aktiviteter og arrangementer er almindelige i branchen. Dette er noget, vores flertallet af vores kunder både forventer og værdsætter.

  Vi tilbyder gratis indhold, der kan hentes fra vores websted (for eksempel hvidbøger, webinarer, planlægningsværktøjer og lignende). Før du kan downloade den gratis information, overføres følgende oplysninger til os via en indtastningsskærm:
  • Brugerens IP-adresse
  • Dato og tidspunkt for tilmeldingen
  • Fornavn og efternavn
  • Mailadresse (som brugernavn)
  • Postnummer
  • Land
  • Adgangskode
  • Brugergruppe (f.eks. arkitekt)
  • Alle øvrige oplysninger, du afgiver frivilligt
  Ved tilmeldingen gemmes også følgende data:
  • Dato og tidspunkt for download
  Formålet med denne databehandling er at:
  • Levere den ønskede information
  • Præsentere dig for tilbud

  Alle øvrige personoplysninger, som behandles under tilmeldingsproceduren, bruges til at forhindre misbrug af indtastningsskærmen og garantere sikkerheden i vores tekniske informationssystemer.

  Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Artikel 6, stykke 1, bogstav (b) GDPR. Forretningsmæssige anvendelse af dine personoplysninger er en af fordelene ved vores gensidige relation.

  2. Hvordan bruger vi cookies på vores websted?​


  ​​
  ​​

  3. Hvilke modtagere overfører vi dine oplysninger til?

  Vi overfører de i afsnit 1.1 til 1.4 nævnte personoplysninger til dataprocessorer i EU. Sådanne dataprocessorer behandler kun personoplysninger efter ordre fra os, og behandlingen udføres på vegne af os.

  De i afsnit 2.5 nævnte personoplysninger overføres til operatøren HubSpot. HubSpots databehandling bygger på standard kontraktmæssige bestemmelser i henhold til Europa-Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010.

  4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

  Vi iværksætter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtede eller ulovlige ændringer, destruktion, tab eller ulovlig spredning. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres kontinuerligt i tråd med den teknologiske udvikling.

  5. Hvilke rettigheder har du?

  Du har visse rettigheder under GDPR:

  Ret til adgang: Du har ret til at modtage information om de personoplysninger, vi behandler, og om visse andre oplysninger (for eksempel dem, der er nævnt i denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger).

  Ret til korrektion: Hvis dine personoplysninger er fejlagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dine personoplysninger korrigeret.

  Ret til sletning: Baseret på det, der kaldes ”retten til at blive glemt”, kan du anmode om sletning af de af dine personoplysninger, som vi ikke ved lov er forpligtet til at opbevare. Retten til sletning er uden undtagelser. Vi har ret til fortsat at bruge dine personoplysninger, hvis denne brug er nødvendig for at efterleve retslige forpligtelser eller for at etablere, udøve eller forsvare retslige krav.

  Ret til begrænsning af behandling: Denne ret angår begrænsning af brugen af eller typen af brug af dine personoplysninger. Bemærk, at denne ret er begrænset i visse situationer. Når vi behandler dine personoplysninger, som vi har indhentet med dit samtykke, kan du kun anmode om begrænsning på grundlag af: (a) fejlagtige data, (b) at vores behandling er ulovlig, og du ikke ønsker, at dine personoplysninger skal slettes, (c) at du behøver det i forbindelse med et retskrav, eller (d) at vi ikke længere har behov for at bruge dine oplysninger til de oprindelige formål. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig gemme dine oplysninger, men kan ikke længere bruge dem. Vi fører lister over personer, som har bedt om begrænsning af brugen af deres personoplysninger for at sikre, at begrænsningen respekteres i fremtiden.

  Ret til dataportabilitet: Dette angår din ret til at anmode om at vi, når det er teknisk muligt, kopierer, flytter eller overfører dine personoplysninger til dig i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt brugt filformat.

  Ret til indsigelse: Du kan gøre indsigelse over for vores brug af dine personoplysninger, når vi bruger dem af hensyn til vores legitime interesse, særligt i forbindelse med direkte markedsføring.

  Ret til at tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke når som helst. En sådan eventuel tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, vi udfører på grundlag af det afgivne samtykke før tidspunktet for tilbagetrækningen.

  Udøvelsen af disse rettigheder er gratis for dig. Du er imidlertid forpligtet til at dokumentere din identitet med to forskellige identifikationsbeviser. Vi vil gøre en rimelig indsats i tråd med vores juridiske forpligtelse til at levere, rette eller slette personoplysninger i vores arkivsystemer. 

  Har du spørgsmål, eller ønsker du at udøve nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os pr. e-mail eller skrive til os. Vi vil bestræbe os på at svare i løbet af 30 dage. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. 

  Hvis vi modtager en formel, skriftlig klage, vil vi kontakte den person, der har indgivet klagen for at følge op. Hvis det er nødvendigt, vil vi samarbejde med de pågældende tilsynsmyndigheder, inklusive lokale databeskyttelsesmyndigheder, for at finde en løsning på eventuelle klager, som vi ikke kan løse direkte.

  Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af en klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende klagen til den relevante datatilsynsmyndighed (se afsnittet ovenfor).


  6. Databeskyttelse for mindreårige

  Dette websted er beregnet til personer over 18 år. Vi indhenter ikke oplysninger om personer under 18 år. Ingen oplysninger bør sendes til eller lægges op på webstedet af personer under 18 år. 

  Hvis en mindreårig person sender personoplysninger via webstedet, skal vi slette sådanne oplysninger, så snart vi bliver gjort opmærksom på personens alder og derefter ikke behandle dem yderligere. ​

  ​​