Luk

Login

Log på med brugnavn og adgangskode

Login

Glemt adgangskode?

Can't access your account?

Vælg dit sprog

This page is available in the following languages:

  Vælg placering

  Bæredygtige løsninger

  Reducerede CO2-udledninger og ressourceforbrug

  I takt med at verden udvikler sig, bliver der behov for bygninger og infrastruktur, og det kræver både renovering og nybyggeri. For at sikre at dette ikke sker på bekostning af fremtidige generationer har byggebranchen, herunder betonbranchen, brug for mere bæredygtige løsninger og i samarbejde med vores kunder bidrager Master Builders Solutions aktivt til denne positive udvikling.

  Master Builders Solutions er kendt for at levere innovative løsninger til beton, og vi bestræber os kontinuerligt på at forbedre vores produkter og teknologier. Fordelene ved nogle af vores produkter er, at de muliggør følgende:

  • Reducerede CO2-udledninger takket være reducering af klinker og/eller cement i beton. (fx Master X-Seed og MasterCO2re)
  • Reducering af energiforbruget (Master X-Seed)
  • Bevarelse af ressourcer fx via genanvendelse af materialer (MasterSuna)
  • Reducering af transport (MasterSuna)
  • Mindre produktionsspild (fx MasterSet Delvo, MasterSuna RCT)

  EPD'er – miljøvaredeklarationer

  EPD'er dokumenterer produkters miljømæssige egenskaber på grundlag af livscyklusvurderinger (LCA) og giver på en standardiseret måde information om produktets miljømæssige egenskaber fra vugge til grav, deriblandt energi- og ressourceforbrug, global opvarmning, affaldsgenerering m.m. 
  LCA data for følgende danske Master Builders Solutions produkter er tilgængelige i LCA.no´s  EPD-generator:

  • Master X-Seed 100
  • Master X-Seed 150
  • Master X-Seed STE 54
  • MasterCO2re 4010
  • MasterGlenium SKY 851
  • MasterGlenium ACE 490​
  • MasterEase 5002
  • MasterAir 22SB
  • MasterAir 80G
  • MasterPozzolith 120
  • MasterCast 234
  • MasterSet AC 30
  • MasterMatrix 101​

  Effekten af vores additiver – konkrete eksempler​

  Master X-Seed​ - Muliggør hurtigere, fleksibel betonproduktion med lavere cement-/klinkerindhold

  De hærdningsaccelererende Master X-Seed additiver muliggør høj tidlig/sen trykstyrke, kortere afbindingstid, mindre anvendelse af varme samt reducering af cementindholdet og/eller klinkerindholdet i beton og dermed reducering af CO2-udslippet.

  Læs mere om et konkret eksempel hos den tyske elementproducent fdu Betonwerke.​

  Master X Seed

  M​asterCO2re, MasterEase & MasterGlenium - Muliggør beton med lavere indhold af cement/klinker

  Superplastificeringsmidlerne MasterCO2re, MasterEase og MasterGlenium forbedrer betonens bearbejdelighed (og styrke) også ved anvendelse af mindre cement eller cement med lavere klinkerindhold. Additiverne gør det dermed muligt at reducere CO2-udslippet.

  Se video med konkret eksempel med anvendelse af MasterCO2re hos elementproducenten KP1 i Frankrig 
  Læs om konkret eksempel med anvendelse af MasterEase hos elementproducenten Eder i Østrig 


  MasterSuna RCA - til genbrugsbeton

  Genanvendelse af knust beton som tilslag (RCA)

  Ved genanvendelse af beton som knuste betontilslag støder man ind i stor variation i kvaliteten og flere udfordringer, såsom højere vand- og superplastforbrug samt risiko for øget konsistenstab. Det er desuden svært at sikre det krævede v/c-tal.

  Den særlige polymerteknologi i MasterSuna RCA gør det muligt at forbedre konsistensen og bearbejdeligheden. Samtidig kan vandbehovet holdes stabilt, trods en stor andel af genbrugt beton som tilslag.​

  Genanvendelse af returneret beton

  I stedet for bortskaffelse eller nedknusning kan returneret overskudsbeton få nyt liv som nye tilslag med MasterSuna RCT. Additivet gør det muligt at omdanne restbetonen til granulater, der kan anvendes som vejfyld eller som tilslag i frisk beton med lav styrke fx til fremstilling af simple betonvarer eller lignende.


  Læs om konkret eksempel fra Tjekkiet.   MasterSuna SBS - Adresserer manglen på sand

  MasterSuna SBS gør det muligt at bruge sand af ringere kvalitet (fx lerholdigt sand). Dermed kan man benytte lokale ressourcer og mindske transporten.

  Lerholdigt sand

  Tilslag som har et højt indhold af ler eller specielle lermineraler kan være problematiske. Dels kan de forringe betonmørtlens vedhæftning på overfladen af tilslagspartiklerne, dels kan de øge vandbehovet på en måde som ikke kan kompenseres ved tilsætning af vandreducerende superplast. Endvidere kan lerets struktur gøre at det vandreducerende additiv adsorberes og gøres ineffektivt. Dette kan resultere i reduceret flydeevne, høj viskositet og konsistenstab.

  MasterSuna SBS modvirker disse effekter og kan evt. sammen med superplastificerende midler som MasterGlenium/MasterEase/MasterCO2re sikre betonens bearbejdelighed og konsistens.

  Knust sand/sten og sand med meget finstof eller ufordelagtig kornform

  Knust sand/sten og sand som har et højt indhold af finstoffer, gør at betonens viskositet øges. Det samme gælder tilslag/sand med ugunstig kornform. Det medfører behov for mere vand og/eller mere superplast. Her kan MasterSuna hjælpe med at sikre bearbejdeligheden og ønsket konsistens.

  Læs om konkret eksempel fra Frankrig. ​  MasterFinish - Miljømærket formolie

  MasterFinish RL 411 er mærket med det tyske miljømærke Blauer Engel og kan med fordel anvendes til DGNB-certificeret byggeri.

  Læs mere om den miljøvenlige formolie MasterFinish RL 411.

  Sustainalytics ESG-risikovurdering

  I 2023 blev Master Builders Solutions anerkendt som et "ESG Industry Top Rated Company" af Morningstar Sustainalitics, som er globalt førende inden for analytisk forskning, vurderinger og data af høj kvalitet inden for miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

  Mere information om ESG-vurderingen. 

  UNGC Global Compact 

  I 2024 er Master Builders Solutions officielt blevet deltager i FN's Global Compact Network (UNGC). FN's Global Compact er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder og opfordrer virksomheder til at tilpasse deres strategier og aktiviteter til de ti principper i FN's Global Compact.

  Mere information om FN's Global Compact​

  ​Vores Sustainability Report

  Her kan du læse Master Builders Solutions Sustainability Report 2022

  ​​