​MasterFiber

Reducér dine omkostninger til armering


Producenter af præfabrikerede elementer og færdigbeton samt entreprenører kan sænke deres omkostninger til armering ved at bruge BASF´s MasterFiber som alternativ.

MasterFiber
MasterFiber giver mulighed for at udnytte betonens egenskaber optimalt.

Økonomisk alternativ til traditionel netarmering

Betonindustrien sætter i stor udstrækning deres lid til netarmering, når det gælder de revnereducerende egenskaber i betonkonstruktionerne. Stål er imidlertid tungt, dyrt og vanskeligt at håndtere.
Nu har betonindustrien mulighed for at opnå de samme enestående resultater ved at bruge et alternativ med lavere vægt end netarmering: MasterFiber.
En avanceret fiberteknologi fra Master Builders Solutions, hvor der bruges mindre stål i betonen, samtidig med at de revnereducererne egenskaber bevares med lavere omkostninger.
 

Konkrete fordele

Omkostningsbesparelser

Mængden af stål i betonen begrænses til de steder, hvor den gør mest nytte, og hvor den kan anvendes på en teknisk optimal måde. Dette forhindrer unødvendigt spild og sparer energi. Et mindre forbrug af stål i betonen betyder samtidig, at der bruges mindre tid på at klippe, bukke, binde og placere stålarmeringen, hvilket igen medfører betydelige omkostningsbesparelser.

Reducering af stålvægten

Der behøves en mindre mængde stål til armering, samtidig med at de revnereducererne egenskaber bevares eller endda forbedres i hele betonens levetid. Mindre håndtering af stål fører til et bedre arbejdsmiljø, idet der kræves færre tunge og besværlige løft.
Mulighed for lavere global opvarmning
Når fiberarmeringen giver mulighed for at udelade et dæklag til netarmeringen, kan konstruktionens samlede tykkelse reduceres. Derved mindskes også transportvægt og -omkostninger. Eliminering af netarmeringen, den lavere transportvægt og det reducerede betonforbrug betyder, at også CO2-udslippet begrænses betydeligt.

Udfordringer og løsninger

En af betonelementindustriens største udfordringer er armering baseret på stål: Den er dyr og arbejdskrævende. Den nye teknologi fra BASF, MasterFiber, har en stor fordel: Når fibrene blandes med den friske beton, fordeles de jævnt i betonkonstruktionen og giver derved en enestående mulighed for at fordele svindkræfterne i konstruktionen. Resultatet er forbedret revnekontrol, samtidig med at man begrænser forbruget af stål til armering. Dette giver dine kunder en højere kvalitet og en mere bæredygtig løsning. Set fra en miljømæssig synsvinkel er dette desuden en mere bæredygtig løsning, da materialeforbruget kan reduceres.
 
MasterFiber produkter
MasterFiber fås i forskellige versioner alt efter hvilket behov, du har: traditionel beton, højtydende beton eller sprøjtebeton.

Hjælp fra Master Builders Solutions

Eksperterne fra Master Builders Solution kan hjælpe dig med beregning af konstruktionen, så du får den optimale type og mængde af fiber til netop din konstruktion. De hjælper dig også gerne med at analysere omkostningsbesparelserne og optimere fiberbetonen til netop dit behov. Ved hjælp af den nyeste fiberteknologi bruger du mindre stål, samtidig med at de revnereducererne egenskaber bevares og betonkonstruktionen bliver mere bæredygtig. 
Læs mere om MasterFiber produkterne

Allan Tolstrup

Allan Tolstrup

Account Manager Admixture Systems BASF
+45 40 56 62 07
E-Mail: allan.tolstrup@basf.com

MasterFiber

MasterFiber

Omfattende løsninger til fiberforstærket beton