Vinterbeton med Master X-Seed

Undgå stop i byggeriet med avanceret betonteknologi, når vinteren står for døren

Master X-Seed - Vinterbeton

Lave temperaturer på byggepladsen kan let give entreprenøren sved på panden. Men med vinterbeton med Master X-Seed bliver betonbyggeri om vinteren en langt mindre udfordring. Poul Ehlers, Technical Manager Admixture Systems i BASF Danmark og Norge, forklarer i interviewet herunder, hvordan den innovative hærdningsaccelerator virker og hvilke fordele den giver.

Poul Ehlers - Vin´terbeton
Technical Manager Admixture Systems DK&NO, Poul Ehlers.

Hvilke udfordringer møder man på byggepladserne om vinteren?

I mange europæiske lande er efteråret og vinteren ensbetydende med krævende vejrforhold. Sne, is og især temperaturer under frysepunktet kan forsinke byggeriet og, i værste fald, standse byggeriet helt. Det kan bringe byggeplanerne i fare.

Hvilken indvirkning har sådanne vejrforhold på betonen?

Et grundliggende krav til betonproduktion er at sikre styrkeudviklingen. Lave temperaturer om vinteren er en stor udfordring for betonbyggeriet, fordi kulden som regel forsinker betonhærdningen. Endnu vanskeligere er det at beskytte den friske beton mod at fryse til. I denne sammenhæng er tiden forud for den indledende afbinding særligt afgørende.

Ofte tages dyre og energiintensive foranstaltninger i brug for at forhindre nedfrysning og sikre tidlig styrke. Det omfatter opvarmede blandestationer, opvarmet forskalling, brug af betontyper med højere styrke eller tilsætning af acceleratorer. Traditionelle acceleratorer og frostsikringsmidler har kun en begrænset og kortvarig virkning.

Vinterbeton

Hvilke løsninger tilbyder Master Builders Solutions til vinterbyggeri?

Vi anbefaler anvendelse af Master X-Seed i betonen - gerne sammen med et frysepunktsænkende produkt som MasterSet AC 220. Master X-Seed accelererer hærdningsprocessen fysisk og gør den mere forudsigelig. Hærdefasen begynder på et tidligt stadie med cementhydratisering, der sørger for den nødvendige varmeudvikling i betonen. På denne måde fortsætter hydratiseringsprocessen selv ved lave omgivelsestemperaturer som under almindelige forhold. Samtidig forebygger Master X-Seed de skadelige virkninger, man kender fra traditionelle, kemisk reagerende acceleratorer. Med Master X-Seed kombineret med de plastificerende additiver MasterEase eller MasterGlenium SKY opnår vinterbeton samme endelige styrke som betontyper forarbejdet under varme vejrforhold – med samme enestående bearbejdelighed.

Eksempel på temperaturudvikling i beton 

Vinterbeton

Hvordan virker Master X-Seed?

Som det første additiv i branchen er Master X-Seed et forhydratiseret produkt bestående af fint fordelte, syntetisk fremstillede calciumsilikathydrater i en brugsklar suspension – til betonen. De syntetiske CSH-krystaller stimulerer naturlig krystaludvikling i den friske beton, og som følge heraf accelereres hærdningsprocessen. Den indledende hvilefase afkortes, og hydratiseringen starter praktisk talt omgående. Teknikken, der kaldes ”kim i porevæsken”, fremskynder betonhærdningen betydeligt, særligt i de tidlige faser af cementhydratiseringen.

 

Master X-Seed video
Se også video om Master X-Seed her!Læs mere om Master X-Seed

 

 

Kontakt vores konsulenter

Finn Sørensen

 

Finn Møller Sørensen
Segment Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 12
finn-moeller.soerensen@basf.com

 

Allan Tolstrup

Allan Tolstrup
Account Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 07 
allan.tolstrup@basf.com

 

Jesper Chrone

 

Jesper Chrone
Account Manager Admixture Systems

+45 40 56 62 08 
jesper.chrone@basf.com