Kampania na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa

Asortyment najlepszych w swojej klasie produktów budowlanych oferowanych pod marką Master Builders Solutions® łączy jedna idea:

Zwiększona wydajność zasobów, pozwalająca znacząco obniżyć koszty oraz negatywny wpływ na środowisko naturalne.

"Quantified Sustainable Benefits – Reduce your Footprint and Boost Your Bottom Line."

(Wymierne korzyści ze zrównoważonego rozwoju, zmniejsz negatywny wpływ na środowisko i zwiększ zyski)

Poprzez serię reklam i na specjalnej stronie internetowej, eksperci Master Builders Solutions® wraz z europejskimi klientami przedstawiają wybrane przypadki, które pokazują jak lepsza chemia umożliwia klientom zwiększenie ich wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych i obniżeniu śladu węglowego. Potwierdzono je uznanymi narzędziami jak: analizą ekologicznej efektywności oraz analizą cyklu życia.

Zapraszamy do zapoznania się z  przykładami bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i znaczącej redukcji kosztów, uzyskanej dzięki produktom Master Builders Solutions.

http://www.sustainability.master-builders-solutions.basf.pl/