Rozwiązania dla przemysłu wydobywczego

BASF i jego marka Master Builders Solutions to światowy lider w dostarczaniu niezawodnych i dopasowanych do wymagań klienta rozwiązań w zakresie produktów przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego. Przez ponad 100 lat nasze innowacje były na bieżąco punktem odniesienia dla przemysłu. W różnych miejscach na świecie dostarczaliśmy indywidualnie dostosowane rozwiązania, dostosowane do stale zmieniających się warunków środowiska geologicznego, jak i trudnych warunków roboczych pod ziemią. Dziś nadal wspieramy sektor górniczy w rozwoju technologicznym, który bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności, zapewniając stabilną przyszłość przemysłu wydobywczego.

Wzmocnienia obudowy chodnikowej

Wzmocnienia obudowy chodnikowej na ścianie skalnej

Podczas wykonywania operacji wydobywczych realizowanych jest wiele istotnych procesów takich jak wzmocnienie obudowy chodnikowej, dzięki któremu zabezpieczony zostaje obszar wyrobiska. Doświadczeni i nastawieni na zapewnienie wsparcia inżynierowie firmy BASF mogą stawić czoła wyzwaniom w bezpieczny i efektywny kosztowo sposób. Nasze kluczowe kompetencje są związane ze wzmocnieniem obudowy chodnikowej poprzez zastosowanie wzmocnionego włóknem betonu natryskowego oraz natryskarek (TSL), które zmniejszają palność i tworzą długotrwałe, bezspoinowe połączenie, chroniące przed warunkami atmosferycznymi nawet w przypadku złożonych powierzchni geologicznych.

Beton natryskowy

Utwardzanie gruntu

Wyższa wydajność i większe bezpieczeństwo dzięki solidnemu utwardzeniu gruntu

Marka Master Builders Solutions firmy BASF to pełna gama specjalistycznych żywic iniekcyjnych oraz systemów utwardzania gruntu w procesie wydobycia.

Nasz globalny zespół techniczny dostarcza najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania przed i poiniekcyjne w zakresie utwardzania gruntu, służące do jego stabilizacji i zapobiegania nieoczekiwanemu przesiąkaniu wody. Przy ich opracowywaniu uwzględniane są wyzwania geologiczne stojące zarówno przed górnictwem skalnym kopalin zwięzłych, jak i górnictwem węglowym. Dzięki programowi szkoleń i zapewnieniu wsparcia technicznego na terenie zakładu, udało się nam zminimalizować liczbę przestojów i wdrożyć skuteczną organizację pracy.

Iniekcje

TBM

Skuteczne, wysoko wydajne produkty wspomagają pracę TBM

Stosunkowo nowa koncepcja zastosowania technologii TBM w przemyśle wydobywczym, zamiast tradycyjnych metod drążenia oraz stosowania materiałów wybuchowych, spowodowała wzrost wydajności produkcji,oraz tempa wykonywania wykopów. Wpłynęło to na polepszenie warunków pracy.

Jako światowy lider w dziedzinie specjalistycznych rozwiązań w zakresie wykonywania tuneli w podłożu miękkim i skalnym, oferujemy najszerszą gamę niezawodnych , technicznie zaawansowanych produktów oraz usług TBM przeznaczonych dla maszyn do drążenia w gruntach miękkich oraz odkrywkowych metod wydobycia zwięzłych surowców skalnych.

Nasze kompleksowe rozwiązania umożliwiają znalezienie najbardziej efektywnych kosztowo produktów i systemów, co przekłada się na zwiększenie wydajności operacyjnej TBM. Nasze profesjonalne usługi techniczne są włączane do projektu od samego początku, dzięki udostępnieniu zespołu składającego się z międzynarodowych i lokalnych  specjalistów z dziedziny przemysłu wydobywczego. Jego zadaniem jest pomoc w szkoleniu produktowym, doradztwo techniczne, wsparcie w miejscu prowadzenia prac i rozwiązywanie problemów.

TBM


Obiekt górniczy