Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  MasterFiber - włókna do betonu i zapraw - redukcja pęknięć

  Jak działają włókna do betonu MasterFiber?

  Beton zbrojony włóknami to materiał kompozytowy złożony z matrycy betonowej i włókien. Beton może przyjmować siły rozciągające jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Zbrojenie z włókien w betonie przenosi, po powstaniu pęknięcia, siły rozciągające między brzegami pęknięć. W takim przypadku mówi się o wytrzymałości po spękaniu betonowego elementu budowlanego. Aby móc uwzględnić tę cechę przy pomiarze elementów budowlanych, klasyfikuje się betony zbrojone włóknami polipropyelenowymi na podstawie ich wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Podczas obliczeń statycznych stwierdza się wymaganą wytrzymałość betonu zbrojonego włóknem. Wybór rodzaju włókna, dozowanie włókna oraz skład betonu pozwalające osiągnąć wymagane klasy betonu zbrojonego włóknem leżą w zakresie obowiązków producenta betonu. Muszą także zostać udowodnione podczas wstępnej oceny. 

  Zbrojenie betonu MasterFiber 

  Włókna z tworzywa sztucznego są równomiernie rozłożone w betonie, tworząc trójwymiarową sieć zbrojeniową w matrycy betonowej.

  Włókna przeciwskurczowe - stabilizacja – zmniejszenie skłonności do pękania młodego betonu 

  Skurcz plastyczny powstaje wskutek uwarunkowanej parowaniem zmiany objętości świeżego betonu (utraty wody) po jego wylaniu, gdy mieszanka jest wciąż plastyczna i niewytrzymała. Jeżeli to kurczenie się będzie utrudnione, to mogą powstać pęknięcia. Włókna do betonu MasterFiber to jedna z najskuteczniejszych metod redukcji pęknięć wskutek skurczu plastycznego. Za sprawą ułożenia w trójwymiarową sieć włókna oddziałują na siebie wzajemnie, redukując tym samym powstawanie pęknięć. Już przy udziale włókien przeciwskurczowych stanowiącym 0,1 % objętości betonu dochodzi do redukcji całkowitej powierzchni pęknięć o 30-40 %.

  W przeciwieństwie do konwencjonalnego zbrojenia stalowego, zbrojenie z włókien znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią betonu. Otwieranie się szczelin zostaje wcześnie zatrzymane. W ten sposób powstaje wiele cienkich pęknięć zamiast jednego szerokiego.

  Przenoszenie energii – ciągliwość i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po spękaniu

  W stanie utwardzonym w strefie rozciągania powstają pęknięcia wskutek obciążenia betonowego elementu budowlanego. Gdy strefa rozciągania jest spękana, nieuzbrojony przekrój poprzeczny betonu nie jest w stanie przenosić już żadnych sił rozciągających. Element budowlany osiada. W zbrojonym włóknem elemencie budowlanym występujące siły rozciągające mogą być przenoszone przez włókna pomiędzy brzegami pęknięć. Taką cechę betonu zbrojonego włóknem określa się jako „wytrzymałość na rozciąganie po spękaniu". Za sprawą tej cechy można uwzględnić oddziaływanie włókien w statyce.

  Tworzenie przestrzeni kapilarnych w przypadku pożaru (włókna polipropylenowe)

  W przypadku pożaru paruje woda znajdująca się w betonie. W ten sposób powstaje bardzo wysokie ciśnienie pary w matrycy betonowej. To wewnętrzne ciśnienie prowadzi do odłupywania się betonu. Wskutek tego element budowlany zostaje osłabiony i może osiąść. Zatopione w betonie włókna polipropylenowe ulegają stopieniu w przypadku pożaru, tworząc trójwymiarową strukturę kapilarną. Wilgoć może uchodzić przez te „naczynia włosowate". Odporność elementu budowlanego na pożar zostaje znacznie zwiększona. 

  Zalety betonu zbrojonego włóknami:

  Efektywność kosztowa:

  W zależności od zastosowania włókna MasterFiber dają oszczędność od 20 do 40% w porównaniu z konwencjonalnym zbrojeniem stalowym (koszty materiałów i obróbki) oraz włóknami stalowymi. Nie potrzeba w ogóle czasu na ułożenie zbrojenia.

  Trwałość:

  Za sprawą mniejszej powierzchni pęknięć betonowy element budowlany zyskuje większą odporność na oddziaływanie warunków środowiska zewnętrznego. Szczelność elementu budowlanego zostaje znacznie ulepszona.

  Elastyczne formowanie:

  W wielu przypadkach można zupełnie zrezygnować z konwencjonalnego zbrojenia stalowego. Umożliwia to swobodniejsze kształtowanie betonowego elementu budowlanego. Często możliwe jest zastosowanie cieńszych elementów budowlanych. W przypadku rezygnacji ze zbrojenia stalowego można zredukować grubość minimalną (ochronę przeciwkorozyjną).

  Nie powstają plamy z rdzy:

  Włókna MasterFiber z tworzywa sztucznego nie korodują. W ten sposób można uniknąć niepożądanych plam rdzy na powierzchni, które często występują w przypadku włókien stalowych.

  Łatwa obróbka:

  Włókna MasterFiber nawet w przypadku dużego zagęszczenia mają niewielki wpływ na obrabialność świeżego betonu. Niewielkie zużycie mieszadeł i przenośników

  Zastosowanie włókien zbrojących MasterFiber:

  Dzięki włóknom można zupełnie lub częściowo zastąpić tradycyjne zbrojenie. MasterFiber z powodzeniem stosuje się

  • Prefabrykaty betonowe
  • Systemy szybów i rur
  • Posadzki betonowe przemysłowe 
  • Ciągi komunikacyjne
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany betonowe
  • Budowa zbiorników (silosy przejazdowe, instalacje biogazu)
  • Whitetopping
  • Budowanie z konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych
  • Budowle z betonu wodoszczelnego (piwnice, garaże podziemne)
  • Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  • Beton natryskowy w budowie tuneli

  MasterFiber – optymalna wydajność betonu zbrojonego włóknem

  Aby osiągnąć optymalną wydajność betonu zbrojonego włóknem, rodzaj włókna i matryca betonowa muszą zostać do siebie dopasowane. Wspierają Państwa w tym nasi eksperci Master Builders Solutions:

  • Wsparcie w projektowaniu (statyce) aż do określenia wymaganych parametrów
  • Kompletna oferta najwyższej jakości syntetycznych włókien do zbrojenia betonu
  • Optymalizacja projektu mieszanki z uwzględnieniem warunków produkcyjnych i produktu końcowego, jak również zastosowania
  • Doradztwo odnośnie koniecznych rozporządzeń dotyczących dozowania włókien
  • Wsparcie w uzyskaniu ewentualnie niezbędnych zezwoleń na elementy budowlane
  • Szczegółowe informacje dla wszystkich biorących udział w budowie

   

  Dowiedz się więcej jak dzięki zastosowaniu MasterFiber producent prefabrykatów ograniczył koszty zbrojenia stalowego

  MasterFiber 

   

   

  MasterFiber 012

  Mikrowłókna polimerowe po dodaniu do mieszanki tworzą przestrzenną sieć wzmacniającą stwardniały beton

  MasterFiber 018

  Włókna ograniczające skurcz w betonie oraz odpryski wywołane działaniem ognia.

  MasterFiber 080

  Polimerowe mikrowłókna klasy Ia

  MasterFiber 151 SPA

  Płaskie włókna kopolimerowe na bazie poliolefiny,

  MasterFiber 230

  Makrowłókna polimerowe, które mogą być wykorzystane jako rozproszone zbrojenie konstrukcyjne. Falisty kształt poprawia kotwienie w matrycy betonowej.

  MasterFiber 235 SPA

  Polimerowe makrowłókna klasy II zgodne z PN-EN 14889-2

  MasterFiber 240

  Strukturalne włókna polipropylenowe konstrukcyjne.

  MasterFiber 320

  Polimerowe makrowłókna klasy II (PN-EN 14889-2)

  MasterFiber Teaser Image

  MasterFiber

  Rozwiązania do alternatywnego wzmacniania betonu

  Do pobrania

  Informator Techniczny

  pdf (11,95 Mb)

  PL MBS AS broszura MasterFiber

  pdf (1,36 Mb)

  PL MBS AS broszura autoklawizowany beton komórkowy

  pdf (458,24 Kb)

  TDS MBS PL MasterFiber 012

  pdf (282,00 Kb)

  TDS MBS PL MasterFiber 018

  pdf (282,32 Kb)