MasterGlenium - domieszki do produkcji betonu o  najwyższej jakości

Upłynnienie mieszanki betonowej, utrzymanie konsystencji i wysoka wczesna wytrzymałość betonu

Oferta MasterGlenium firmy BASF obejmuje wysokiej klasy, najnowszej generacji  domieszki redukujące wodę (superplastyfikatory)  przeznaczone do stosowania tam, gdzie wymagane jest utrzymymanie konsystencji, wysoka wczesna wytrzymałość betonu i jego trwałość. Mieszanki betonowe zawierające te wysokowartościowe domieszki mogą być dostosowywane do transportu do odległych lokalizacji i użytkowane zarówno w gorących, jak i zimnych klimatach.

Beton do prefabrykcji, beton wysokich wytrzymałości, beton SCC, ASCC i HPC

Superplastyfikatory MasterGlenium ACE, zapewniające upłynnienie mieszanki betonowej,powstały w ramach koncepcji Zero Energy SystemTM z myślą o produkcji betonu do prefabrykacji. MasterGlenium ACE pozwala na produkcję betonu najwyższej jakości, z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na energię w zakresie formowania i pielęgnacji.  Z pwodzeniem stosuje się je do produkcji betonu SCC, ASCC i HPC. 

Redukcja wody zarobowej

Domieszki MasterGlenium ACE pozwalają produkować mieszanki betonowe z redukcją wody zarobowej, z zachowaniem płynności zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz. Efektem ich stosowania jest wysoka urabialność ułatwiająca układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.

Beton towarowy

Asortyment MasterGlenium SKY oferuje producentom betonu towarowego optymalizację zapasu, usprawnienie logistyki oraz zmniejszenie kosztów inwestycji w zbiorniki i sprzęt do dozowania, co przekłada się dodatkowo na ograniczenie kosztów utrzymania.

Produkty MasterGlenium SKY zapewniają niezmiennie najwyższą jakość betonu towarowego o niskim stosunku wody do cementu oraz lepszej urabialności w wysokich temperaturach bez opóźnień przyrostu wytrzymałości, spełniając wymogi normy EN 206-1.

Domieszki redukujące wodę  -MasterGlenium

Bezkonkurencyjna technologia i wszechstronność oferty produktów MasterGlenium sprawdza się w takich dziedzinach, jak beton: o wysokiej wytrzymałości, pompowalny, samozagęszczalny, o niskiej przepuszczalności, o małej absorpcji wody i niskoskurczowy. Ta technologia zapewnia doskonałe parametry wydajnościowe betonu świeżego i twardego oraz atrakcyjne wykończenie powierzchni.

Oferta domieszek MasterGlenium opiera się na technologii polimerowej najnowszej generacji i jest złożona z wielu dostosowanych i dopasowanych cząsteczek. Szeroki zakres zastosowania zapewnia spełnienie wszystkich wymogów producentów w zakresie charakterystyki i wylewania betonu. Współpraca z najlepszym producentem domieszek to kluczowy element sukcesu.

Superplastyfikatory MasterGlenium:

Informator techniczny Teaser Image

Informator techniczny

Domieszki i dodatki do betonu

domieszka do betonu

MasterGlenium 115

Domieszka do betonu redukująca ilość wody PN-EN 934-2

domieszki do betonu

MasterGlenium SKY 578

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2
redukcja wody

MasterGlenium SKY 596

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

domieszka do betonu

MasterGlenium ACE 420

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2
upłynniająca domieszka do betonu

MasterGlenium SKY 591

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2.

MasterGlenium SKY

MasterGlenium SKY 620

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

domieszka do betonu

MasterGlenium ACE 430

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterGlenium SKY 592

MasterGlenium SKY 592

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

domieszki do betonu

MasterGlenium SKY 686

Upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

Do pobrania

Broszura MasterGlenium SKY

pdf (2,33 Mb)

Katalog domieszki do betonu i zapraw

pdf (1,94 Mb)