Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  Oświadczenie o ochronie prywatności

  Jako Master Builders Solutions Polska Sp.z o.o. cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochronę danych traktujemy poważnie.

  Kto jest administratorem, a kto osobą kontaktową w sprawach dotyczących ochrony danych?

  Administratorem danych jest:

  Master Builders Solutions Polska Sp.z o.o.

  ul. Kazimierza Wielkiego 58

  32-400 Myślenice

   

  Możesz się także skontaktować z naszym Koordynatorem ds Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: ochrona.danych@masterbuilders.com ​

  Możesz złożyć skargę do naszego koordynatora ds. ochrony danych lub do organu nadzorczego, w szczególności działającego w kraju Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Możesz się również skontaktować z organem nadzorczym właściwym dla naszej firmy:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  W dalszej części oświadczenia chcielibyśmy szczegółowo poinformować Cię o:

  1. danych osobowych, jakie zbieramy kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i z niej korzystasz; celach, w jakich przetwarzamy te dane oraz podstawach prawnych ich przetwarzania
  2. sposobach wykorzystywania przez nas plików cookie
  3. odbiorcach, którzy mogą otrzymać Twoje dane osobowe
  4. sposobach stosowanych przez nas w celu ochrony Twoich danych osobowych
  5. prawach, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
  6. ochronie danych osób nieletnich

  ​​​​​​​​​​​1. Jakie dane osobowe zbieramy kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i z niej korzystasz; w jakim celu przetwarzamy te dane i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

  1.1 Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową bez kontaktowania się z nami lub dokonywania rejestracji, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do naszego serwera następujące informacje:

  • Adres IP Twojego komputera
  • Informacje dotyczące przeglądarki
  • Strona internetowa, którą odwiedziłeś przed wejściem na naszą stronę internetową
  • Żądany adres URL lub plik
  • Data i godzina wizyty
  • Ilość przesłanych danych
  • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

  Celem przetwarzania tych danych jest:

  • Wysłanie żądanej treści do Twojej przeglądarki. Dokonując tego, przechowujemy pełny adres IP jedynie w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci żądanych treści.
  • Wysłanie Twojego adresu IP do usługodawcy, w celu przyporządkowania Twojego publicznego adresu IP do informacji dotyczących spółki i branży (bez podawania informacji osobowych). Będziemy przechowywać te informacje dotyczące branży. W żadnym momencie tego procesu Twój adres IP nie jest przechowywany u naszego usługodawcy ani w naszym systemie.
  • Chronienie nas przed atakami i zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej. W tym celu przechowujemy te dane przejściowo, przez okres maksymalnie 180 dni, i z ograniczonym dostępem do nich. Wyjątkiem od procedury usuwania danych po upływie maksymalnie 180 dni są dane dotyczące dostępu, które są wymagane do dalszego śledzenia ataków i usterek

  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.


  1.2 Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:
  • Imię i nazwisko
  • Twój adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe, które przekazujesz w treści wiadomości e-mail lub w polach formularza kontaktowego
  • Wszelkie dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie

  W momencie wysyłania tej wiadomości zapisywane są również następujące dane:

  • Data i godzina przesłania Twojej wiadomości

  Celem przetwarzania tych danych jest:

  • Przetwarzanie Twojej wiadomości

  Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

   

  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych, w szczególności obejmują udzielane odpowiedzi na Twoje zapytania, zapewnienie nam ogólnej zdolności reagowania oraz dostarczenie dowodów w przypadku jakichkolwiek pytań lub sporów.  1.3 Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. W przypadku zapisania się użytkownika na newsletter, otrzymujemy następujące dane podawane na ekranie wprowadzania danych.
  • Adres IP komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp
  • Imię i nazwisko
  • Twój adres poczty elektronicznej
  • Wszelkie dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie

  W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

  • Data i godzina rejestracji

  Celem przetwarzania tych danych jest:

  • Przesłanie Ci newslettera, na który się zapisałeś.

  Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

  Podstawą prawną wysłania Ci newslettera, na który się zapisałeś jest Twoja zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Informujemy, że możesz w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie pływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  Ponadto masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO).

  W procesie zapisywania się na nasz newsletter korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody [Double Opt-In]. W momencie zapisywania się na newsletter na naszej stronie internetowej, otrzymasz (na adres e-mail podany w trakcie rejestracji) wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

  Celem przetwarzania tych danych jest:

  • zapobieganie wykorzystywaniu nieprawidłowych lub nieautoryzowanych adresów e-mail do rejestracji

  Podstawą prawną przetwarzania Twojego adresu poczty elektronicznej w procedurze podwójnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z Twojego zapisu na listę mailingową newslettera, co stanowi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania, o którym mowa w motywie 47 preambuły RODO, a także z faktu, że przekazywanie informacji o nowych produktach lub usługach oraz o działaniach i wydarzeniach jest powszechne w biznesie i jest zarówno oczekiwane, jak i doceniane przez większość naszych klientów.

   
  1.4 Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje do bezpłatnego pobrania (np. białe księgi, webinary, narzędzia planowania itp.). Zanim będziesz mógł pobrać bezpłatne informacje, zostaną nam przesłane, za pomocą ekranu wprowadzania danych, następujące informacje::
  • Adres IP użytkownika
  • Data i godzina rejestracji
  • Imię i nazwisko
  • E-mail (jako nazwa użytkownika)
  • Kod pocztowy
  • Kraj
  • Hasło
  • Grupa użytkownika (np. architekt)
  • Wszelkie dodatkowe informacje podane dobrowolnie

  W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

  • Data i godzina pobrania

  Celem przetwarzania tych danych jest:

  • Dostarczenie Ci pożądanych informacji
  • Zaproponowanie Ci dostępnych ofert

  Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu ekranu wprowadzania danych i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów handlowych jest częścią korzyści płynących z naszych wzajemnych relacji.

  2. W jaki sposób korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej?


  ​​
  ​​

  3. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane??

  Przesyłamy dane osobowe wymienione w punktach 1.1 – 1.4 podmiotom przetwarzającym dane zlokalizowanym w Unii Europejskiej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu.

  Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2.5 są przesyłane do operatora HubSpot. Przetwarzanie tych danych przez HubSpot opiera się na standardowych klauzulach umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r.

  4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa będą stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

  5. Jakie prawa Ci przysługują?

  Na podstawie RODO przysługują Ci określone prawa:

  Prawo dostępu: Masz prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, oraz niektórych innych informacji (np. informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności).

  Prawo do sprostowania: Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, masz prawo do ich sprostowania.

  Prawo do usunięcia: W ramach tzw. „prawa do bycia zapomnianym”, możesz poprosić o usunięcie informacji dotyczących takich danych osobowych, jeżeli nie mamy obowiązku ich przechowywania. Obowiązują wyjątki dotyczące prawa do usunięcia. Mamy prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo to dotyczy ograniczenia wykorzystywania albo rodzaju i sposobu wykorzystania Twoich danych. Proszę zauważyć, że to prawo jest ograniczone w pewnych sytuacjach. Kiedy przetwarzamy Twoje informacje osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie: (a) z uwagi na nieprawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje informacje osobowe zostały usunięte; (c) gdy potrzebujesz tych danych do celów roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już korzystać z tych danych do celów, dla których je przechowujemy. W przypadku ograniczenia przetwarzania, nadal możemy przechowywać Twoje informacje, ale nie możemy już z nich korzystać. Prowadzimy listę osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystywania ich informacji osobowych, aby zapewnić przestrzegania tego ograniczenia w przyszłości.

  Prawo do przenoszenia danych: Oznacza możliwość zwrócenia się do nas o skopiowanie, przeniesienie lub przekazanie (jeżeli jest to technicznie wykonalne) Twoich informacji osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, do celów własnych.

  Prawo do sprzeciwu: Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystywaniu przez nas Twoich informacji osobowych, w tym w przypadkach, gdy korzystamy z nich do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w przypadku marketingu bezpośredniego.

  Prawo do wycofania zgody: Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak masz obowiązek potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch zatwierdzonych elementów identyfikacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby, zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym, dostarczać, poprawiać lub usuwać informacje osobowe dotyczące Twojej osoby w naszym zbiorze danych.

  Aby zadać pytanie lub wykonać którekolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

  Jeżeli otrzymamy formalną pisemną skargę, skontaktujemy się z osobą, która złożyła skargę, w celu podjęcia dalszych działań. W razie konieczności będziemy współpracować z właściwymi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ds. ochrony danych, w celu rozstrzygania wszelkich skarg, których nie będziemy w stanie rozwiązać bezpośrednio.

  Jeżeli nie będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia przez nas Twojej skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Twoich informacji osobowych, możesz przekazać swoją skargę odpowiedniemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych (zob. patrz punkt wyżej).

  6. Ochrona danych osób nieletnich

  Ta strona internetowa jest przeznaczona dla osób w wieku co najmniej 18 lat. Nie staramy się zbierać informacji o osobach poniżej 18 roku życia.

  Osoby mające mniej niż 18 lat nie powinny przekazywać ani zamieszczać jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej. Jeżeli taka osoba przekaże informacje osobowe za pośrednictwem strony internetowej, usuniemy te informacje jak tylko uzyskamy wiedzę o wieku tej osoby, i nie będziemy dalej przetwarzać tych informacji.
  ​​