Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  • Wybierz filtry:
  Usuń filtry i rezultaty wyszukiwania
  Karty Techniczne
  12.12.2023

  TDS MBS PL MasterPolyheed 112.pdf

  Właściwości Zastosowanie MasterPolyheed 112 pozwala na produkcję miesza‑ nek o: ⹅ wysokiej płynności przy zachowaniu stałej ilości wody, ⹅ właściwej urabialności ułatwiającej jej ...

  Karty Techniczne
  04.04.2024

  TDS MBS PL MasterSure 1300.pdf

  Niezawodny efekt wydłużenia urabialności polega na rozłożeniu w czasie akty‑ wacji produktu powyżej 40 minut, pomijając w  ten sposób kry‑ tyczny okres powstawania wczesnych ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SA 184

  Dozo‑ wanie może się różnić w zależności od wymagań dotyczących wią‑ zania i utwardzania ... Obszary zastosowań ⹅ Tymczasowe i  trwała satbilizacja górotworu podczas drążenia tuneli ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SA 183

  Właściwości Dzięki MasterRoc SA 183 możliwy jest: ⹅ szybki przyrost wytrzymałości pozwalający na utrzymanie wyso‑ kiego tempa prac, ⹅ naniesienie grubszej powłoki betonu ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SA 193

  Właściwości Dzięki MasterRoc SA 193 możliwy jest: ⹅ szybki przyrost wytrzymałości pozwalający na utrzymanie wyso‑ kiego tempa prac, ⹅ naniesienie grubszej powłoki betonu ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SA 190

  Właściwości Dzięki MasterRoc SA 190 możliwy jest: ⹅ szybki przyrost wytrzymałości pozwalający na utrzymanie wyso‑ kiego tempa prac, ⹅ naniesienie grubszej powłoki betonu ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterGlenium SKY 300

  MasterGlenium SKY 300 to domieszka na bazie eterów polikarbok‑ sylowych, których łańcuchy adsorbują się na ziarnach spoiwa two‑ rząc barierę steryczną oraz elektrostatyczną, co w ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc LUB 1

  Jego głównym składnikiem jest substancja nieorganiczna ... Charakterystyka i korzyści MasterRoc LUB 1 tworzy cienką warstwę poślizgową na wewnętrz‑ nych powierzchniach pomp, węży i ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SA 545

  Jest to dodatek w proszku, który należy stoso‑ wać w  ilości odpowiedniej do żądanego czasu wiązania i utwardzania ... Obszary zastosowania MasterRoc SA 545 nadaje się do wszystkich ...

  Karty Techniczne
  01.03.2024

  TDS MBS PL MasterFiber 151 SPA

  Włókna równomiernie rozprowadzają się w mie‑ szance, co ułatwia stworzenie w  matrycy betonowej efektywnie działającej siatki zbrojeniowej podnoszącej parametry mechaniczne ...

  Karty Techniczne
  04.04.2024

  TDS MBS PL MasterSet R 433

  Właściwości Domieszka MasterSet R 433 opóźniając początek wiązania cementu: ⹅ wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej, ⹅ ogranicza maksymalną temperaturę podczas wiązania ...

  Broszury
  09.01.2024

  Broszura Master Co2re

  Sustainable Concrete Performance MasterCO 2 re™: inteligentny system klastrowy do betonu niskoklinkierowegoGłówne wyzwanie 2 Główne wyzwanie Globalna produkcja betonu odpowiada ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SLF 200.pdf

  Obszary zastosowania MasterRoc SLF 200 tworzy stabilną pianę podtrzymującą ciśnienie na czole oraz reologię urobku dłużej niż konwencjonalne czynniki spieniające ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc TSG 800.pdf

  Formuła produktu zapewnia odporność na ciśnienie wody i zaprawy; uszczelnienie nie ulega przerwaniu pod wpływem naci‑ sku mechanicznego ... Obszary zastosowań Budowa tuneli za pomocą ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc TSG 870.pdf

  Sku‑ tecznie uszczelnia przestrzeń między tarczą, a segmentami betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wody, zaprawy i urobku ... Formuła produktu zapewnia jego odporność na wysokie ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc TSG 7.pdf

  Skutecznie uszczelnia przestrzeń między tarczą a  segmentami betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wody, zaprawy i urobku ... Formuła produktu zapewnia jego szczególną odporność na ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc TSG 6.pdf

  Skutecznie uszczelnia przestrzeń między tarczą a  segmentami betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wody, zaprawy i urobku do wnętrza maszyny ... Uni‑ kać kontaktu z oczami i skórą ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc AGA 370

  Sposób działania MasterRoc AGA 370 jest alkalicznym aktywatorem na bazie krze‑ mianu sodu, który dedykowany jest dla systemu iniekcji ogonowej wypełniającej przestrzeń pomiędzy ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc SLF 41

  Wytwo‑ rzona przy pomocy generatorów piana podawana jest a czoło tar‑ czy drążącej i mieszana z urobkiem podczas jego zeskrobywania, zmieniając właściwości gruntu ...

  Karty Techniczne
  27.03.2024

  TDS MBS PL MasterRoc AGA 255

  Sposób działania MasterRoc AGA 255 jest plastyfikatorem o działaniu silnie opóźnia‑ jącym, który dedykowany jest dla systemu iniekcji ogonowej wypeł‑ niającej przestrzeń pomiędzy ...

  1 do 20 z 128 wyników
  Items per page