Węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica

Największy bezkolizyjny węzeł komunikacyjny w Polsce i jeden z największych w Europie łączący autostradę A4 i A1. W skład węzła wchodzi 17  łącznic,  5  drog  dojazdowych  oraz  10  jezdni  zbiorczych,  wraz z  drogami  serwisowymi  o łącznej długości około 30  km.  Centrum  węzła to trzypoziomowe skrzyżowanie,  ktorego  najniższy  poziom stanowi autostrada A4 (o przekroju 2x3),  zaś środkowy – dwujezdniowa (2x2)  DK44. 

 

Na  najwyższym  poziomie przebiega autostrada A1, której nominalny  przekrój  wyniosi  2x3  przy pasach ruchu o szerokości 3,75 m oraz 3-metrowych  pasach  awaryjnych.  Razem z  jezdniami  zbiorczymi  w  najszerszym przekroju  w  poziomie  autostrady  A1 liczba  pasów  wynosi  łącznie  13.

W ramach inwestycji powstało 16 obiektów inżynierskich.  Oprócz standardowych wiaduktów o konstrukcji sprężonej  w  obrębie  węzła  powstały dwa  obiekty mostowe  podwieszane  (w tym  jeden  łukowy). 

Na obiekcie mostowym WD464 wykorzystano 6 000m3 betonu SCC opartego o rozwiązania Master Builders Solutions: superplastyfikator PCE MasterGlenium SKY592 oraz innowacyjny modyfikator lepkości betonu MasterMatrix SDC 100.

Wieża Ciśnień

Renowacja zbiornika wody w Słupcy