Dodatki do cementu do napowietrzania i uplastyczniania cementu murarskiego.

Wcześniej: Cementium 5000 AE

Co to jest MasterCem AE 5000?

MasterCem AE 5000 to płynny, gotowy do użycia dodatek do cementu murarskiego lub innych cementów wymagających napowietrzania.

Cementy produkowane z użyciem MasterCem AE 5000, po zmiksowaniu z wodą, wykazują napowietrzenie rzędu 10-20%. Pęcherzyki powietrza mają prawidłowe rozmiary i są prawidłowo rozmieszczone w zaczynie, działając jak drobne, elastyczne łożyska kulkowe. W konsekwencji, świeży zaczyn jest bardziej urabialny, łatwiejszy do wylania oraz charakteryzuje się lepszą kohezją, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu nakładania. Jest to szczególnie istotna cecha przy pracach wykonywanych na ścianach pionowych. MasterCem AE 5000 zwiększa również zatrzymywanie wody świeżego zaczynu, który twardnieje w bardziej kontrolowany sposób bez kruszenia i pęknięć, co zwiększa jego odporność na cykle zamarzania i odmarzania.

Oprócz działania napowietrzającego, MasterCem AE 5000 jest również środkiem ułatwiającym mielenie i inhibitorem aglomeracji, pozytywnie wpływającym na efektywność mielenia, transport i przechowywanie cementu.

Jakie zastosowania ma MasterCem AE 5000?

Produkty MasterCem AE 5000 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem AE 5000?

Produkty MasterCem AE 5000 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Większa urabialność zaprawy dzięki efektowi napowietrzenia. Szybsze mieszanie i nakładanie, mniejszy wysiłek dla pracowników i lepsza kohezja do ścian. Mniejszy odstój wody i segregacja.
  • Lepsza jakość tynku (mniej pęknięć) i trwałość, dzięki większemu zatrzymywaniu wody i bardziej regularnemu twardnieniu.
  • Mniejsze koszty i zoptymalizowana obróbka cementu, dzięki niższemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t), sprawniejszemu transportowaniu i zoptymalizowanemu przechowywaniu.

Wideo