MasterGlenium ACE 420 - domieszka do betonów do prefabrykacji

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterGlenium ACE 420 jest domieszką opartą na nowej generacji polikarboksylowym eterze. Łańcuch polimerowy zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu hydratacji. Łańcuch polimerowy zaadsorbowany na ziarnach spoiwa dzięki swym bocznym odgałęzieniom ogranicza tarcie wewnętrzne pomiędzy nimi i separuje je, nadając mieszance stabilność oraz wysoką płynność. Jednoczesne zwiększenie powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.

Domieszka MasterGlenium ACE 420 powstała w ramach koncepcji Zero Energy SystemTM z myślą o betonie do prefabrykacji. MasterGlenium ACE 420 pozwala na produkcję wysokiej, jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na energię w zakresie formowania i pielęgnacji..

Wykorzystanie efektu sferycznego zwieksza gęstość betonu i pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
  • wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.

Domieszka MasterGlenium ACE 420 może być wykorzystana w szczególności do produkcji:

  • Betonu dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych;
  • Elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając możliwość efektywniejszego wykorzystania form lub szalunków;
  • Betonu o wysokiej wytrzymałości wczesnych bez konieczności obróbki cieplnej, ze znacznym jej ograniczeniem lub bez stosowania domieszek przyspieszających;
  • Betonu ASCC, HPC;
  • Betonu z wykorzystaniem mniej aktywnych cementów;

MasterGlenium ACE 420 może być wykorzystywany w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z odpornością betonu na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie.

Do pobrania

DWU MasterGlenium ACE420

pdf (437,81 Kb)

KT MasterGlenium ACE 420

pdf (151,13 Kb)
Wideo