MasterGlenium SKY 591 do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności

Redukcja ilości wody - wydłużony czas urabialności

MasterGlenium SKY 591 to wysokoefektywny superplastyfikator na bazie polikarboksylowych eterów. Upłynnienie mieszanki możliwe jest dzięki zmodyfikowanym łańcuchom polimeru, które adsorbując się na ziarnach spoiwa separują je i dyspergują ograniczając tarcie wewnętrzne.

Grupy funkcyjne spowolniając adsorpcję domieszki, wydłużają czas urabialności mieszanki.

Wstrzymanie utraty konsystencji w czasie, nie powoduje opóźnienia wiązania dzięki temu nie ogranicza to wytrzymałości wczesnych betonu. MasterGlenium SKY 591 jest idealnym rozwiązaniem do betonów dla budownictwa inżynieryjnego zwłaszcza betonów napowietrzanych.

MasterGlenium SKY 591 jest kolejnym krokiem koncepcji Total Performance ControlTM, opracowanej i dedykowanej

Do produkcji betonu towarowego o opóźnionym wiązaniu z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki,

od jej produkcji na węźle, po przez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Zwiększa gęstość betonu i polepsza hydratację cementu:

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o: 

 • Niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
 • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
 • Wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3;
 • Bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji;

Domieszka, redukująca ilość wody, może być wykorzystana do produkcji:

 • Do betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C;
 • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
 • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
 • Betonów kontraktorowych;
 • Betonu natryskowego; 
 • Betonu dla elementów prefabrykowanych; 
 • Betonu SCC, ASCC, HPC, RPC;
 • Betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.

 

Do pobrania

DWU MasterGlenium SKY591

pdf (437,80 Kb)

KT_MasterGlenium_SKY_591

pdf (152,79 Kb)
Wideo