MasterGlenium ACE 430 - Domieszka do betonu o wysokiej urabialności

Znaczna redukcja ilości wody - wysoka urabialność

MasterGlenium ACE 430 jest domieszką opartą na nowej generacji eterze polikarboksylowym. Łańcuch polimeru zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnach spoiwa dzięki swym bocznym odgałęzieniom ogranicza tarcie wewnętrzne pomiędzy nimi i separuje je, nadając mieszance stabilność oraz wysoką płynność. Jednoczesne zwiększenie powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.

Domieszka powstała w ramach koncepcji Zero Energy SystemTM z myślą o betonach do prefabrykacji. MasterGlenium ACE 430 pozwala na produkcję wysokiej jakości betonu z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z wydatkami na energię. Efektywnośc działania jest oparta na wykorzastaniu efektu sterycznego.

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • bardzo niskiej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
  • wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
  • wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3

Domieszka MasterGlenium ACE 430 może być wykorzystana w szczególności do produkcji:

  • betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych.
  • elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając możliwość efektywniejszego wykorzystania form.
  • betonu o bardzo wysokich wytrzymałościach wczesnych bez konieczności obróbki cieplnej lub bez stosowania domieszek przyspieszających.
  • betonu SCC, ASCC, HPC, RPC
  • betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów.
MasterGlenium ACE 430 może być wykorzystywany w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z odpornością betonu na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie.

Do pobrania

DWU MasterGlenium ACE430

pdf (438,02 Kb)

KT MasterGlenium ACE 430

pdf (151,85 Kb)
Wideo