MasterGlenium SKY 596 - Superplastyfikator,  beton do elementów prefabrykowanych

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterGlenium SKY 596 jest superplastyfikatorem utrzymanym w koncepcji Total Performance ControlTM, zakładającej produkcję betonu o niskiej zawartości wody z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności mieszanki betonowej, oraz zapewnieniu jej jakości od produkcji na węźle, po przez transport, zabudowę i proces hydratacji.

MasterGlenium SKY 596 to domieszka na bazie eterów polikarboksylowych, których łańcuchy adsorbują się na ziarnach spoiwa tworząc barierę steryczną oraz elektrostatyczną, co w rezultacie powoduje upłynnienie mieszanki betonowej. Odpowiednia konfiguracja cząstek superplastyfikatora umożliwia utrzymanie w czasie efektu dyspersji bez konieczności hamowania procesów hydratacji cementu poprzez rozłożoną w czasie adsorpcje na ziarnach cementu.

Wykorzystanie efektu eterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o wysokich klasach konsystencji:

 • Niskiej zawartości wody zarobowej oraz niskiej lepkości, z zachowaniem płynności przez to zwiększając gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
 • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
 • Wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3;
 • Bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji;

Produkcja betonu:

 • Szczególnie do betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C;
 • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego; 
 • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
 • Betonów kontraktorowych; 
 • Betonu natryskowego; 
 • Betonu dla elementów prefabrykowanych;
 • Betonu SCC, ASCC, HPC, RPC; 
 • Betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki;

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 596 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi MasterAir.

Do pobrania

DWU MasterGlenium SKY596

pdf (437,80 Kb)

KT_MasterGlenium_SKY_596

pdf (152,30 Kb)
Wideo