MasterGlenium SKY 620 to upłynniająca i znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu 

MasterGlenium SKY 620 to superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych  

rozwiniętych dzięki nanotechnologii w koncepcji Total Performance ControlTM. MasterGlenium SKY 620 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką (PN-EN 934-2) w celu ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio skonfigurowane łańcuchy polimeru adsorbują się na ziarnach cementu, nadając mieszance betonowej płynność przez długi czas. Total Performance ControlTM jest koncepcją dedykowaną produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o wysokiej wytrzymałości wczesnej:

 • obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji.
 • bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Domieszka MasterGlenium SKY 620 może być wykorzystana do produkcji

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o
 • podwyższonej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC
 • betonu o wysokiej wytrzymałości wczesnej

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 620 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 620 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania

DWU_MasterGlenium SKY 620

pdf (438,90 Kb)

KT_MasterGlenium_SKY_620

pdf (152,35 Kb)
Wideo