MasterMatrix UW 420 Domieszka pozwalająca na betonowanie pod wodą

MasterMatrix UW 420 jest domieszką umożliwiającą betonowanie pod wodą, skutecznie ograniczając wypłukiwanie jej składników, nawet podczas silnych ruchów wody, dzięki zwiększeniu jej spoistości bez ograniczania właściwości reologicznych.

Wykorzystanie MasterMatrix UW 420 prowadzi do:

  • Zwiększenia spoistości;
  • Ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania wypłukiwania składników mieszanki betonowej, podczas jej układania nawet w otoczeniu wód płynących, co przekłada na wysoką trwałość i wytrzymałość budowanych konstrukcji podwodnych;
  • Ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania segregacji kruszywa w mieszance betonowej, również przy wysokich wskaźnikach W/C;
  • Wyeliminowania lub ograniczenia kosztownych metod odwadniania;
  • Uzyskania betonu odpornego na wypłukiwanie jednocześnie nie pogarszając właściwości reologicznych mieszanki koniecznych do jej szybkiej i właściwej zabudowy pod wodą.

Domieszka może być wykorzystana 

Do konstrukcji podwodnych i naprawy elementów podwodnych:

  • Układania mieszanek betonowych w akwenach wód zarówno stojących jak i płynących, gdzie istnieje ryzyko pogorszenia właściwości betonu poprzez wypłukiwanie jego składników;
  • Napraw elementów podwodnych narażonych na działania korozyjne;
  • Podwodnego tłoczenia betonu do wypełniania ubytków w elementach konstrukcji;
  • Mieszanek betonowych narażonych na segregację w trakcie układania poprzez zrzucanie

Do pobrania

DWU_MasterMatrix UW420

pdf (247,87 Kb)

KT_MasterMatrix_UW_420

pdf (151,72 Kb)
Wideo