MasterPolyheed 219 zapewnia płynność mieszanki

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu.

MasterPolyheed 219 jest superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylanowych, efektywny w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji przy zachowaniem wydłużonego czasu urabialności. Konfiguracja łańcuchów polimeru zapewnia płynność mieszanki oraz utrzymanie efektu dyspersji bez nadmiernego hamowania procesów hydratacji poprzez rozłożoną w czasie adsorpcję na ziarnach cementu.

Dyspersja ziaren cementu oraz dodatków pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C;
  • wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
  • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz;

Domieszka zapewnia płynnośc mieszanki i może być wykorzystana do produkcji:

  • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów;
  • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki;
  • betonów kontraktorowych, oraz masywnych;

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterPolyheed 219 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterPolyheed 219 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R 431 oraz MasterSet R 433, przyspieszającymi MasterPozzolith

Do pobrania

DWU MasterPolyheed 219

pdf (438,93 Kb)

KT MasterPolyheed 219

pdf (149,60 Kb)
Wideo