MasterPolyheed 357 domieszka upłynniająca

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2. 

MasterPolyheed 357 jest domieszką upłynniającą opartą na nowej generacji polikarboksylanowym eterze. Łańcuch polimeru zaprojektowano wykorzystując nanotechnologię dla umożliwienia wysokoefektywnej dyspersji bez blokowania procesu hydratacji. Zaadsorbowany łańcuch na ziarnach spoiwa dzięki swym bocznym odgałęzieniom organiczna tarcie wewnętrze pomiędzy nimi i separuje je nadając mieszance stabilność oraz płynność.
 

Szybka hydratacja i przyrost wytrzymałości

Jednoczesne zwiększenie powierzchni dostępu dla wody umożliwia szybką hydratację skutkującą bardzo wysokim przyrostem wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.  Dodatkowo wykorzystanie przyspieszacza wiązania zwiększa przyrost wczesnych wytrzymałości.
 

Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatków w połączeniu z efektem przyspieszającym wiązanie pozwala produkować mieszanki betonowe o:  

  • Zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C;
  • Szybkim przyroście wytrzymałość w warunkach niskich temperatur;
  • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz;
  • Wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych;
  • Wsokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości;

Domieszka upłynniająca może być wykorzystana do produkcji:

  • W szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur.;
  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów prefabrykowanych;

Do pobrania

DWU MasterPolyheed 357

pdf (437,51 Kb)

KT_MasterPolyheed_357

pdf (164,68 Kb)
Wideo