MasterPozzolith 18 BV do betonu towarowego, konstrukcyjnego, inzynieryjnego

Domieszka do betonu redukująca ilość wody zgodna z PN-EN 934-2.

MasterPozzolith 18 BV należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie lignosulfonianów poprawiających zwilżanie ziaren cementu przez wodę zarobową. W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki betonowej.

Właściwości MasterPozzolith 18 BV

Obniżenie napięcia powierzchniowego wody względem cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • Odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C;
  • Wyższej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

Do produkcji betonu towarowego, konstrukcyjnego, inżynieryjnego

  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • Betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • Betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, ale niskim wskaźniku W/C w przypadku stosowania w połączeniu z superplastyfikatorami MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir;
  • Elementów z betonu wibroprasowanego;

Do pobrania

DWU MasterPozzolith 18BV

pdf (437,57 Kb)

KT_MasterPozzolith_18BV

pdf (146,28 Kb)
Wideo