MasterRoc FLC 100 - Sproszkowany dodatek do zapraw cementowych

Wcześniej: MEYCO Flowcable

Jak działa MasterRoc FLC 100?

MasterRoc FLC 100 to specjalny wieloskładnikowy dodatek reoplastyczny do zapraw na bazie cementu redukujący zapotrzebowanie na wodę zarobową i pozwalający uzyskać płynną, pompowalną, tiksotropową, niekurczliwą, niesegregującą się i wytrzymałą zaprawę z jakimkolwiek cementem portlandzkim.

Dodatek MasterRoc FLC 100 jest stosowany w zaprawach przeznaczonych do umacniania i stabilizacji skał i gruntu i jako zaprawa do ochrony kabli sprężających w betonie sprężonym oraz do pełnej ochrony przed korozją kotew skalnych w tunelach i kopalniach.

Zalecane stosowanie:

 • Czysty cement lub cementy i zaprawy do kotwienia w skale i betonie
 • Zaprawy stosowane w tunelach, zaporach, kopalniach i przy innych operacjach geotechnicznych
 • Betonowanie dwuetapowe
 • Cementacja kontaktowa i konsolidacja gruntu

Jakie cechy MasterRoc FLC 100 są wyjątkowe?

 • Niski wskaźnik w/c
 • Kontrola odstoju wody
 • Wysoka wytrzymałość wczesna1
 • Długa żywotność (czas wiązania)1
 • Wysoka wytrzymałość1

1Te parametry są uzależnione od rodzaju cementu użytego w zaprawie.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc FLC 100?

 • Łatwiejsze pompowanie i wylewanie
 • Kompensacja skurczu
 • Gęsty i zwarty, zapewnia maksymalną ochronę stalowych elementów przed korozją spowodowaną przez czynniki agresywne
Wideo