MasterRoc MF 701 - Wysokowartościowa domieszka do podsadzek

Wcześniej: MEYCO MF 701

Jak działa MasterRoc MF 701?

MasterRoc MF 701 to gotowa do użycia, płynna domieszka bez zawartości chlorków, stosowana do produkcji jednorodnych i wysokowartościowych podsadzek posiadających zakładane parametry. Domieszka MasterRoc MF 701 opóźnia lub stabilizuje czas wiązania przez kontrolowanie hydratacji cementu portlandzkiego i innych materiałów cementowych, aby ułatwić pompowanie i wylewanie. Może być używana do stabilizacji zaczynów cementowych do podsadzek hydraulicznych, cementowo-skalnych i podsadzek w postaci pasty.

Zalecane stosowanie:

 • Stabilizacja zaczynów cementowych do podsadzek cementowo-skalnych
 • Stabilizacja podsadzek w postaci pasty, o wysokiej gęstości i podsadzek hydraulicznych

Jakie cechy MasterRoc MF 701 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Kontrola czasu wiązania
 • Lepsza konsystencja i płynność

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 701?

 • Dłuższa urabialność i czas utrzymania konsystencji podsadzki (czas wiązania), który można kontrolować poprzez modyfikowanie proporcji
 • Elastyczność harmonogramu wykonywanych czynności podsadzania
 • Znacznie redukuje ryzyko zatkania rur dzięki kontroli hydratacji cementu i czasu wiązania
  • Zwiększenie liczby wykonanych operacji do 25% dziennie
  • Zmniejszenie przepłukiwania rur do 45%
  • Daje możliwość błyskawicznego przejęcia obowiązków przez nową zmianę bez zakłócania procesów produkcyjnych
  • Redukcja kosztów wymiany rur
 • Redukcja strat ciśnienia i możliwość transportu na większe odległości
 • Poprawa jakości dostawy materiału podsadzkowego i wzrost produkcji
 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie in-situ
 • Optymalizacja mieszaniny i/lub oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu ilości spoiwa (cement/cement żużlowy/popiół lotny)
 • Bardziej czyste zbiorniki i mieszalniki
 • Łatwiejsza konserwacja
Wideo