MasterEase 3040 Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości

MasterEase jest najnowszą koncepcją, skoncentrowaną na optymalizacji lepkości mieszanki betonowej, oraz jej właściwościach reologicznych.

Dedykowany dla betonu towarowego MasterEase 3040 bazujący na zaawansowanej technologii polimeryzacji, umożliwia efektywną dyspersję ziaren cementu, połączoną ze znacznym ograniczeniem tarcia wewnętrznego cząstek w mieszance betonowej. W praktyce pozwala to na znacznie ograniczenie ciśnienia pompowania, zwiększenie wydajności pracy pompy, przyspieszenie prac związanych z rozkładaniem, zagęszczeniem oraz wykończeniem powierzchnie betonu.

Zastosowanie MasterEase 3040 pozwala na produkcję mieszanek betonowych o:

 • obniżonej lepkości ułatwiającej pompowanie, układanie, zagęszczenie oraz wykończenie powierzchni,
 • znacznie obniżonej zawartości wody zarobowej, oraz dużej zawartości frakcji pylastych przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości reologicznych,
 • wysokiej wytrzymałości,
 • wysokiej płynności, przy niskiej zawartości frakcji pylastych bez ryzyka segregacji kruszywa oraz bleeding-u,
 • dużej jednorodności, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz,
  bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Domieszka do betonów o obniżonej lepkości może być wykorzystana do produkcji:

 • betonów wysokich wytrzymałości, HPC oraz RPC,
 • mieszanek pompowanych na duże wysokości, oraz odległości,
 • betonów architekotonicznych,
 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej konsystencji, z zachowaniem niskiego W/C,
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego,
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych,
 • betonu natryskowego,
 • betonu SCC, ASCC,
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.

Do pobrania

KT MasterEase 3040

pdf (152,86 Kb)
Wideo