MasterEmaco – przywracanie integralności i naprawa betonu.

Naprawcze zaprawy cementowe do naprawy uszkodzonego i zniszczonego betonu.

System produktów MasterEmaco firmy BASF, pod marką Master Builders Solutions, oferuje kompleksowe rozwiązania dla betonu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania zmieniających się warunków pogodowych, korozji chlorkowej, zanieczyszczeń i zniszczeń spowodowanych trudnymi warunkami środowiskowymi. Oferta podkładów, cementowych i żywicznych zapraw naprawczych i zapraw wyrównujących MasterEmaco stanowi kompletny system naprawy zniszczonego betonu i przywracania oryginalnej wytrzymałości, integralności strukturalnej i estetyki.

Wszechstronność zastosowań zapraw naprawczych (naprawy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i szybkowiążace):

Wysokowartościowe produkty MasterEmaco, nakładane natryskowo na mokro lub sucho, formowane lub nakładane szpachlą, przywracają trwałość i nośność betonu. Ich szybkie działanie umożliwia natychmiastowe przywrócenie obiektu do eksploatacji. Są również dostosowane do wytrzymałości betonu, poprawiają estetykę i wydłużają cykl eksploatacji budynku lub konstrukcji. 

Zapobiegają korozji chlorkowej

W ofercie dostępne są zaprawy wyrównujące, zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe. Zapobiegają i rozwiązują problemy wynikajace z korozji chlorkowej

Oferta systemów do napraw betonu obejmuje zaprawy siarczanoodporne, zaprawy tiksotropowe, zaprawy wyrównujące 

  • Konstrukcyjne naprawy betonu : Uniwersalne, szybkowiążące naprawcze zaprawy cementowe i poziomujące przywracają integralność niszczejących konstrukcji.
  • Niekonstrukcyjne naprawy betonu: cementowe zaprawy naprawcze są stosowane do odnawiania niestrukturalnych elementów betonowych.
  • Powierzchnie poziome obciążone ruchem kołowym: oferta szybkowiążących produktów do napraw powierzchni podlegającym dużym obciążeniom. Dzięki unikalnym recepturom napraw można dokonywać w bardzo niskich temperaturach.
  • Ofertę uzupełniają podkłady na bazie wody lub żywic. Przygotowują one czystą i jednorodną powierzchnię dla zapraw naprawczych oraz zawierają inhibitory korozji, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony stalowego zbrojenia i wyeliminowania korozji chlorkowej

Dobór produktów MasterEmaco

Wsparcie techniczne od ekspertów Master Builders Solutions z firmy BASF.

Poprzez diagnozowanie przyczyny powstawania uszkodzeń, nasi specjaliści opracowują najbardziej odpowiednią strategię naprawy, która również zapobiega przyszłemu niszczeniu i zapewnia długotrwałą ochronę.

1. Szybkie zaprawy naprawcze

SZYBKIE ZAPRAWY NAPRAWCZE

Rozwiązania do szybkiej naprawy betonu
Naprawy konstrukcyjne

MasterEmaco P 5000 AP

Jednokomponentowy, bazujący na cemencie, wielofunkcyjny, wiążący i aktywny grunt ochronny.

MasterEmaco S 488

Tiksotropowa, kompensująca skurcz, siarczanoodporna zaprawa naprawcza do reprofilowania struktury betonu

MasterEmaco S 5300

Lekka, modyfikowana polimerami, wzmacniania włóknem zaprawa do napraw konstrukcyjnych.

MasterEmaco S 5400

Zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymałości, kompensująca skurcz, wzmocniona włóknem, tiksotropowa, do napraw strukturalnych.

MasterEmaco S 544 RS

Szybkowiążąca zaprawa do napraw konstrukcyjnych

MasterEmaco S 5440 RS


MasterEmaco S 5440 RS jest jednoskładnikową, szybkowiążącą, konstrukcyjną zaprawą naprawczą z inhibitorem korozji, kompensującą kurczenie o wysokiej wytrzymałości, spełniającą wymagania klasy R4

MasterEmaco S 5450 PG

Płynna, wzmacniania włóknem zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości, z kompensacją skurczu.
Naprawy niekonstrukcyjne

MasterEmaco N 305 FC

Drobnoziarnista zaprawa reprofilacyjna do naprawy powierzchni betonowych zgodna z ČSN EN 1504-3, do warstw grubości 1–5 mm.

MasterEmaco N 5200

Uniwersalna, szybko wiążąca, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknem zaprawa naprawcza i wyrównująca.

MasterEmaco N 5100 FC

Szybkowiążąca, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami drobnoziarnista zaprawa wyrównująca do końcowych prac naprawczych.
Powierzchnie poziome obciążone ruchem

MasterEmaco T 1100 TIX

Szybkowiążąca i twardniejąca zaprawa, ekstra wysokiej wytrzymałości, Kompensujaca skurcz, wzmocniona włóknem, tiksotropowa do elementów obciążonych ruchem.

MasterEmaco T 1200 PG

Szybkowiążąca i twardniejąca zaprawa naprawcza, ekstra wysokiej wytrzymałości, kompensująca skurcz, wzmocniona włóknem, płynna do elementów obciążonych ruchem.

MasterEmaco T 1400 FR

Szybowiążąca i szybkoutwardzalna, płynna, wzmacniania włóknem metalicznym zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości, z kompensacją skurczu

MasterEmaco T 2040

Trójskładnikowa, polimerowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza do powierzchni obciążonych ruchem przeznaczona do użytku w bardzo niskich temperaturach.

MasterEmaco T 2800 PG

Trójskładnikowa, samopoziomująca zaprawa naprawcza do powierzchni obciążonych ruchem, przeznaczona do użytku w bardzo niskich temperaturach.

MasterEmaco T 545

Szybkowiążąca, cementowa,  płynna zaprawa naprawcza magnezowo-fosforytowa

Do pobrania

Broszura - MasterEmaco - szybkie naprawy

pdf (2,36 Mb)

DWU MasterEmaco S 5300

pdf (199,18 Kb)

DWU MasterEmaco S 544 RS

pdf (190,12 Kb)

DWU MasterEmaco S 5440 RS

pdf (235,70 Kb)

DWU MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (193,69 Kb)

DWU MasterEmaco T 1400 FR

pdf (264,48 Kb)

DWU MasterEmaco T 2040

pdf (165,46 Kb)

DWU MasterEmaco T 2800 PG

pdf (166,76 Kb)

DWU MasterEmaco T 545

pdf (246,37 Kb)

DWU_MasterEmaco N 305 FC

pdf (172,84 Kb)

DWU_MasterEmaco N 5100 FC

pdf (166,44 Kb)

DWU_MasterEmaco N 5200

pdf (181,76 Kb)

DWU_MasterEmaco P 5000 AP

pdf (164,94 Kb)

DWU_MasterEmaco S 488

pdf (185,87 Kb)

DWU_MasterEmaco S 5400

pdf (182,46 Kb)

DWU_MasterEmaco S 5450 PG

pdf (167,00 Kb)

DWU_MasterEmaco T 1200 PG

pdf (182,37 Kb)

KT MasterEmaco N 015

pdf (169,17 Kb)

KTP MasterEmaco S 5300

pdf (277,95 Kb)

KTP MasterEmaco S 544 RS

pdf (250,47 Kb)

KTP MasterEmaco S 5440 RS

pdf (222,62 Kb)

KTP MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (485,95 Kb)

KTP MasterEmaco T 2040

pdf (439,36 Kb)

KTP MasterEmaco T 2800 PG

pdf (433,42 Kb)

KTP MasterEmaco T 545

pdf (469,51 Kb)

KTP MasterEmacoT1400 FR

pdf (509,24 Kb)

KTP MasterSeal M 813: MasterEmaco

pdf (39,80 Kb)

KTP_MasterEmaco N_305_FC

pdf (279,43 Kb)

KTP_MasterEmaco N_5100

pdf (344,09 Kb)

KTP_MasterEmaco N_5200

pdf (528,89 Kb)

KTP_MasterEmaco P_5000_AP

pdf (536,48 Kb)

KTP_MasterEmaco S 5450 PG

pdf (419,64 Kb)

KTP_MasterEmaco S_488

pdf (543,65 Kb)

KTP_MasterEmaco S_5400

pdf (469,74 Kb)

KTP_MasterEmaco T_1200_PG

pdf (512,45 Kb)

KT_MasterEmaco_N_045

pdf (155,84 Kb)

MBS_KTP MasterEmaco_N_5100 FC

pdf (189,51 Kb)

MasterEmaco N 045 Karta Charakterystyki (Marzec 2015)

pdf (206,10 Kb)

MasterEmaco N 305FC light grey SDS

pdf (250,33 Kb)

MasterEmaco N 5100 SDS

pdf (264,51 Kb)

MasterEmaco P 157: Technical Data Sheet

pdf (107,92 Kb)

MasterEmaco P 158 SDS

pdf (225,32 Kb)

MasterEmaco P 158 SDS

pdf (225,32 Kb)

MasterEmaco S 488 odporność na siarczany

pdf (593,46 Kb)

MasterEmaco S 5300 SDS

pdf (268,59 Kb)

MasterEmaco S 5300 SDS

pdf (267,72 Kb)

MasterEmaco S 5300 SDS

pdf (268,59 Kb)

MasterEmaco T 2040/2800RS Part B SDS

pdf (250,44 Kb)

MasterEmaco T 2040/2800RS Part B SDS

pdf (251,34 Kb)

MasterEmaco T 2040RS / APS 40 PTBF SDS

pdf (250,52 Kb)
Szybkie naprawy Teaser Image

Szybkie naprawy

Przewodnik po rozwiązaniach do szybkich napraw
Naprawa betonu Teaser Image

Naprawa betonu

Przywracanie integralności betonu

Zastosowanie MasterEmaco

przygotowanie i aplikacja