Systemy hydroizolacji i uszczelnień MasterSeal

Dlaczego wybrać systemy hydroizolacji MasterSeal?

Produkty oferowane pod marką MasterSeal tworzą kompleksowe systemy hydroizolacji i zabezpieczenia powierzchni. Systemy te zostały sprawdzone w najcięższych warunkach eksploatacji w najróżniejszych obiektach budowlanych. Zapobiegają przeciekom wody i wnikaniu wilgoci. Powłoki MasterSeal chronią beton przed niepożądanym wnikaniem szkodliwych substancji w trudnych warunkach środowiskowych. W zależności od wybranej technologii mogą one być aplikowane ręcznie lub natryskowo. (Dobierz system hydroizolacji dla Twojego obiektu)

Parkingi – bezszczelinowe systemy posadzkowe

Master Builders Solutions firmy BASF oferuje systemy MasterSeal Traffic - kilkuwarstwowe nawierzchnie precyzyjnie dopasowane do konkretnego profilu wymagań. Nadają się one zarówno do nowych budynków, renowacji, jak i do naprawy parkingów oraz pochylni prostych i serpentynowych. Duży wybór kolorów pozwala nie tylko na umieszczenie na podłodze wskazówek kierunków i innych znaków orientacyjnych, ale pomaga też w stworzeniu przejrzystej struktury parkingu dzięki odpowiednim akcentom kolorystycznym.

 

Izolacja wodochronna dachów

Trwały system izolacji wodochronnej dachu odporny na zmiany temperatury i czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia i kwaśne deszcze, stanowi kluczowy element przegród zewnętrznych budynku. Systemy MasterSeal Roof tworzą w pełni związaną, monolityczną membranę wodoszczelną, w której wyeliminowano zgrzewy i innego typu połączenia, stanowiące newralgiczne punkty innych systemów izolacji wodochronnej. Systemy MasterSeal Roof można stosować na większości typów podłoży, w tym na starym betonie, papie asfaltowej i drewnie.

 

 

Produkty do oczyszczalni ścieków 

Jedne z najbardziej wymagających i ekstremalnych warunków użytkowania materiałów budowlanych występują w branżach związanych z kanalizacją oraz oczyszczaniem ścieków.

Nasycanie CO2 lub działanie kwaśnych deszczy prowadzące do korozji zbrojenia oraz wykruszania się betonu, cykle zamarzania i topnienia powodujące łuszczenie i pogorszenie stanu powierzchni, a także nieodpowiednie pokrycie betonem lub niewłaściwy skład mieszanki betonowej.  Instalacje w oczyszczalniach ścieków oraz systemy kanalizacji są ponadto narażone na działanie szeregu innych agresywnych czynników. Wzburzone przepływy wody oraz zawiesiny cząstek stałych prowadzą do erozji i ścierania, a niszczące oddziaływanie chemiczne związane z wysokim poziomem siarczanów oraz powstawaniem kwasów pochodzenia biogenicznego tworzy agresywne środowisko. W oparciu o indywidualną analizę wymagań obiektu, specjaliści BASF dobierają najskuteczniejszee systemy izolacji wodochronnej.

 


Powłoki hydroizolacyjne - gospodarowanie zasobami wody pitnej 

Nasze systemy izolacji wodochronnej (membrany i powłoki hydroizolacyjne) zapobiegają wyciekom wody ze zbiorników magazynujących pozwalająć jednocześnie zachować najwyższą jakośc wody. Wymaga to stosowania membran wodochronnych, które są zgodne z europejskimi lub krajowymi przepisami w zakresie materiałów wchodzących w kontakt z wodą pitną.


 


MasterSeal - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Master Seal

DOKUMENTY TECHNICZNE MasterSeal
Membrany i powłoki hydroizolacyjne

MasterSeal 560

Dwuskładnikowa, sprężysta i lekka, szybko utwardzalna membrana do zastosowań wodochronnych i ochrony betonu, dostępna w kolorze JASNOSZARYM i BIAŁYM

MasterSeal M 310

Dielektryczna, elastyczna powłoka epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej do

MasterSeal 6100 FX

Jednoskładnikowa, elastyczna i podatna lekka membrana do zastosowań wodochronnych i ochrony betonu, dostępna w kolorze JASNOSZARYM i BIAŁYM

MasterSeal M 251

Powłoka główna 1K-PU, odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, do balkonów, przezroczysta lub pigmentowana

MasterSeal M 276

Pigmentowana powłoka ścieralna 2C-PU, do użytku w systemach parkingów wielopoziomowych

MasterSeal M 336

Powłoka elastomerowa do ochrony i izolacji wodochronnej betonu

MasterSeal M 338

Wodna, sztywna powłoka epoksydowa, do izolacji wodochronnej i zabezpieczenia elementów betonowych

MasterSeal M 391

Powłoka epoksydowa z połyskiem przeznaczona do kontaktu z żywnością i wodą pitną,

MasterSeal M 452

Dwuskładnikowa powłoka wodoodporna, na bazie epoksydowo-bitumicznej.

MasterSeal M 686

Wysoce sprężysta, szybkowiążąca, dwukomponentowa polimocznikowa membrana wodochronna do ręcznej aplikacji

MasterSeal M 689 (100% polimocznik)

Wysokosprężysta, ultraszybko utwardzająca się, nakładana natryskowo membrana polimocznikowa (100 %) do zastosowań hydroizolacyjnych

MasterSeal M 699 (100% polimocznik alifatyczny)

Wysoce sprężysta, ultraszybko utwardzająca się, UV- i światło stabilna, nakładana natryskowo membrana polimocznikowa do zastosowań hydroizolacyjnych.

MasterSeal M 790

Dwukomponentowa membrana o wysokiej odporności chemicznej i zdolności do mostkowania rys bazująca na technologii Xolutec™

MasterSeal M 800

Dwuskładnikowa, pigmentowana, sprężysta, wysoce reaktywna, nakładana natryskowo (nakładanie maszynowe) membrana wodochronna o krótkim czasie utwardzania

MasterSeal M 803

Ognioodporna, dwuskładnikowa, pigmentowana, elastyczna, wysoce reaktywna, nakładana natryskowo membrana wodochronna do dachów, o krótkim czasie utwardzania

MasterSeal M 808

Elastyczna membrana poliuretanowa do izolacji wodochronnych i ochrony konstrukcji betonowych. Nadająca się do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi.

MasterSeal M 811

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa membrana wodochronna. Bardzo reaktywna do nakładania za pomocą specjalnego urządzenia natryskowego.

MasterSeal M 811 KD

Dwuskładnikowa, hybrydowa, pigmentowana, sprężysta, wysoce reaktywna, nakładana natryskowo (za pomocą kartusza) polimocznikowa membrana wodochronna.

MasterSeal M 830

Dwuskładnikowa, pigmentowana, sprężysta, wysoce reaktywna, nakładana natryskowo poliuretanowa membrana wodochronna o krótkim czasie utwardzania

MasterSeal M 860

Wysokosprężysta membrana wodochronna 2K-PU, do nakładania ręcznego

MasterSeal M 861

MasterSeal M 869

Membrana 2K-PU i powłoka ścieralna do nawierzchni parkingów wielopoziomowych, wysoce sprężysta

MasterSeal M 880

Powłoka ścieralna 2K-PU, szybkoutwardzalna również w niskiej temperaturze, do systemów hydroizolacji parkingów wielopoziomowych.
Produkty uzupełniające - MasterSeal

MasterSeal NP 474

Jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do szczelin podłogowych.

MasterSeal 560 JF

Dwuskładnikowa elastomerowa zaprawa do uszczelniania ruchomych spoin konstrukcyjnych i pęknięć w betonie lub konstrukcjach murowanych

MasterSeal 590

Szybkowiążąca zaprawa cementowa do uszczelniania miejsc wtargnięcia wody.

MasterSeal 910

Pęczniejąca w kontakcie z wodą taśma wodoszczelna do spoin.

MasterSeal 912

Jednoskładnikowa, pęczniejąca w kontakcie z wodą masa uszczelniająca na bazie polimerów do izolacji przeciwwodnej spoin konstrukcyjnych.

MasterSeal 920 i 921

Materiał wypełniający i podkładowy do spoin, przeznaczony do uszczelniaczy Master Builders Solutions.

MasterSeal 930 / 933

Rozwiązanie do hydroizolacji spoin pracujących, umożliwiające szybkie przywrócenie do eksploatacji.

MasterSeal CR 170 / 171

Bardzo wytrzymałe i odporne chemicznie szczeliwo na bazie wielosiarczku do spoin narażonych na kontakt z paliwem i substancjami chemicznymi.

MasterSeal CR 462

Dwuskładnikowe, poliuretanowe szczeliwo do spoin odporne na chemikalia i mikroorganizmy.

MasterSeal NP 472

Jednoskładnikowe poliuretanowe szczeliwo do spoin o niskim lub średnim module sprężystości

Produkty: Grunty MasterSeal

MasterSeal P 308

Grunt epoksydowy do podłoży betonowych. Zatwierdzony jako podkład dla MasterSeal M 808 nadający się do kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi

MasterSeal P 385

3-składnikowy epoksydowo-cementowy produkt wielofunkcyjny do posadzek i zabezpieczeń wodochronnych - środek gruntujący lub szybkoschnąca zaprawa naprawcza

MasterSeal P 606

Utwardzający się nawet w niskiej temperaturze, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy szybkoutwardzający się środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

MasterSeal P 620

Powłoka gruntowa 2K-EP, na bazie wody, do starych, przymocowanych pap bitumicznych, do użytku przed zastosowaniem MasterSeal M 640

MasterSeal P 640

Powłoka gruntowa 1K-PU, zawierająca rozpuszczalnik, do chłonnych podłoży do użytku przed zastosowaniem MasterSeal M 640

MasterSeal P 681

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy („total solid”) grunt epoksydowy do stosowania na stal

MasterSeal P 682

Jednoskładnikowy grunt silanowy do stosowania na szkło lub płytki szkliwione

MasterSeal P 683

Utwardzający się pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretanowy środek gruntujący o niskiej zawartości rozpuszczalników do niewielkich powierzchni zewnętrznych,

MasterSeal P 684

Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy grunt do stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, aluminium, miedzi

MasterSeal P 690

Połączenie poliakrylanu / bitumu 1K zawierające rozpuszczalniki, jako warstwa wiążąca do asfaltu

MasterSeal P 691

Jednoskładnikowy grunt rozpuszczalnikowy, utwardzający się w warunkach wilgotnych, do stosowania pod i na membrany MasterSeal

MasterSeal P 698

Jednoskładnikowy grunt rozpuszczalnikowy, utwardzający się w warunkach wilgotnych, do stosowania na gonty bitumiczne

MasterSeal P 770

Grunt do podłoży mineralnych, stosowany na podłożach o dużej wilgotności resztkowej

Produkty: Powłoki wierzchnie MasterSeal

MasterSeal TC 258

Powłoka wierzchnia 1K-PU, utwardzana pod wpływem wilgoci, odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne

MasterSeal TC 259

Jednoskładnikowa, utwardzana pod wpływem wilgoci, odporna na promieniowanie UV, ochronna wierzchnia powłoka uszczelniająca do użytku na wyeksponowanych powłokach poliuretanowych MasterSeal

MasterSeal TC 268

Pigmentowana powłoka wierzchnia 2K-PU o wysokiej zawartości części stałych, odporna na oddziaływanie promieniowania UV, do systemów parkingowych i posadzek o powierzchni posypywanej piaskiem

MasterSeal TC 373

Bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana powłoka wierzchnia 2K-EP do systemów parkingowych i posadzek przemysłowych o powierzchni posypywanej piaskiem.

MasterSeal TC 374

Dwuskładnikowa, barwiona, epoksydowa powłoka wierzchnia,  do nawierzchni parkingów samochodowych

MasterSeal TC 640

Alifatyczna, jednoskładnikowa, poliuretanowa powłoka wierzchnia do systemu MasterSeal 2164

MasterSeal TC 681

Poliasparginowa powłoka wierzchnia, pigmentowana, błyszcząca, UV stabilna, do stosowania w systemach parkingowych i w powłokach z posypką
Systemy balkonowe - MasterSeal Balcony

MasterSeal Balcony 1336

Jednoskładnikowy, mostkujący rysy system powłokowy do balkonów odporny na działanie UV wykończenie gładkie

MasterSeal Balcony 1338

Dwuskładnikowy, wysokoelastyczny, mostkujący rysy system powłokowy do balkonów odporny na czynniki atmosferyczne.

MasterSeal Balcony 1339

Dwuskładnikowy poliuretanowy, dekoracyjny system do balkonów wykończenie gładkie lub antypoślizgowe

MasterSeal Balcony 1341

Dwuskładnikowy, utwardzający się w niskiej temperaturze, antypoślizgowy system powłokowy do balkonów.
Systemy basenowe - MasterSeal Pool

MasterSeal Pool 1689

MasterSeal Pool 1689 to system ciągłej izolacji przeciwwodnej basenów, na bazie natryskowych elastomerów polimocznikowych oraz wysokosprawnych powłok poliasparaginowych
Systemy dachowe - MasterSeal Roof

MasterSeal Roof 2103

Mostkująca rysy, wodochronna membrana nakładana natryskowo zgodnie z wytycznymi EOTA ETAG 005-06,

MasterSeal Roof 2110

Mostkujący rysy, natryskowy, poliuretanowy system dachowy.

MasterSeal Roof 2111

System do izolacji wodochronnej dachów z membraną nanoszoną natryskowo w stosunku 1: 1,

MasterSeal Roof 2113

Ognioodporny,  wodochronny, mostkujący rysy nastryskowy system dachowy na bazie

MasterSeal Roof 2160

System do izolacji wodochronnej dachów z membraną 2K nanoszoną ręcznie o wysokiej zdolności do mostkowania rys

MasterSeal Roof 2164

Wodochronna, mostkująca rysy membrana nakładana ręcznie zgodnie z wytycznymi EOTA ETAG 005-06, ETA 09/0396.

MasterSeal Roof 2689

System do izolacji wodochronnej dachów oparty na membranie polimocznikowej nanoszonej natryskowo.
Systemy do oczyszczalni ścieków

MasterSeal 7000 CR

System do oczyszczalni ścieków - odporny na biogenny kwas siarkowy o dużych stężeniach.
Systemy parkingowe - MasterSeal Traffic

MasterSeal Traffic 2255

Mostkujący rysy system powłokowy do poziomów pośrednich parkingów i ramp. Norma DIN V 18026, klasa OS 13

MasterSeal Traffic 2260

System powłokowy do nawierzchni parkingów, bez zdolności do mostkowania rys.

MasterSeal Traffic 2262

Wyjątkowo odporny na ścieranie system powłokowy, do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu,

MasterSeal Traffic 2263

System powłok nawierzchniowych o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów z osobną warstwą wodochronną i warstwą ścieralną. klasa B3.2 wg. PL 1504/02 i DIN V 18026

MasterSeal Traffic 2264

System powłok nawierzchniowych o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów w połączeniu z warstwą wodochronną i warstwą ścieralną. klasa B3.2 (-20°C) wg. PL 1504/02 i DIN V 18026

MasterSeal Traffic 2273

Ekonomiczny powłokowy system parkingowy bez zdolności do mostkowania rys. Klasa B3.2 wg. PL 1504/02 i DIN V 18026

MasterSeal Traffic 6689

Szybki w wykonaniu system powłokowy na bazie membrany polimocznikowej.Zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 4.2 (-20°C)

​Zobacz nasze referencje:

Rozwiązania dla farm rybnych Teaser Image

Rozwiązania dla farm rybnych

REFERENCJE LISTA

Wideo

​Zapoznaj się z naszymi broszurami:

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu
Przemysł Teaser Image

Przemysł

Izolacje wodochronne

MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji
MasterSeal Roof Teaser Image

MasterSeal Roof

Izolacja wodochronna dachów

MasterSeal baseny kąpielowe

MasterSeal M 699

w basenach kąpielowych
Gospodarka wodna Teaser Image

Gospodarka wodna

Ochrona wód i infrastruktury
Hydroizolacje cementowe Teaser Image

Hydroizolacje cementowe

MasterSeal 6100 FX MasterSeal 560

MasterSeal M689 Teaser Image

MasterSeal M689

Referencje Europejskie
Parkingi Teaser Image

Parkingi

Bezszczelinowe systemy posadzkowe

 Biogazownie Teaser Image

Biogazownie

Systemy ochrony i uszczelnień zwiększające efektywność biogazowni