MasterEmaco N 5200 zaprawa do napraw kosmetycznych

MasterEmaco N 5200 to uniwersalna, jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, szybkowiążąca, reprofilująca i wyrównująca zaprawa naprawcza,

Spełnia wymogi części 3 klasy R2 nowej normy europejskiej EN 1504. MasterEmaco N 5200 to gotowy do użycia materiał zawierający specjalne cementy odporne na siarczany (HSR LA), dobrze uziarnione piaski, spoiwa hydrauliczne, specjalnie dobrane polimery i włókna (poliakrylonitryl) zmniejszające skurcz i poprawiające właściwości fizyczne oraz właściwości związane z nakładaniem. Aby znacząco zmniejszyć skurcz, wykorzystana została nanotechnologia.
Po zmieszaniu z wodą tworzy silnie tiksotropową zaprawę, którą można łatwo nakładać ręcznie lub pacą w warstwach o grubości 3-100 mm.

Zaprawę MasterEmaco N 5200 można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na płaszczyznach poziomych, pionowych i sufitowych, zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym. Zaprawa MasterEmaco N 5200 jest przeznaczona do napraw kosmetycznych i reprofilacji

Powłoka wyrównująca i zaprawa naprawcza do niekonstrukcyjnych elementów betonowych, takich jak: 

 • Krawędzie balkonów; 
 • Elewacje budynków; 
 • Ścianki attykowe;
 • Panele prefabrykowane;
 • Krawędzie belek;

Zaprawa grubowarstwowa:

 • Doskonałe właściwości w przypadku nakładania grubej warstwy – grubość jednej warstwy może wynosić 80-100 mm w zastosowaniach na powierzchniach poziomych i pionowych, a na powierzchniach sufitowych 70-80 mm;
 • Łatwe nakładanie ręcznie lub pacą w warstwach o grubości 3-100 mm.
 • Gładka, kremowa, ale jednocześnie niespływająca konsystencja zaprawy;

Charakterystyka i korzyśći z zastsowania szybkowiążąca, reprofilująca zaprawy naprawczej:

 • Opracowana z użyciem najnowszej nanotechnologii w celu zminimalizowania skurczu i tendencji do powstawania spękań;
 • Znakomite właściwości aplikacyjne pozwalające na dobre wyczucie pacy;
 • Łatwość formowania profili i narożników bez użycia szalunku;
 • Powłoka wyrównująca i zaprawa naprawcza do łatania nawierzchni w jednym;
 • Możliwość nakładania kolejnej warstwy po zaledwie 4 godzinach;
 • Dobry przyrost wytrzymałości, przekraczający wymogi części 3 klasy R2 normy EN 1504;
 • Niski moduł sprężystości;
 • Niska zawartość chromianów (Cr[VI] < 2 ppm);
 • Nie zawiera chlorków;
 • Samoutwardzalna, nie ma potrzeby długotrwałego utwardzania z zastosowaniem wody lub w wysokiej wilgotności, jak również nie jest konieczne przykrywanie folią na dłużej niż 24 godziny.

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco N 5200

pdf (181,76 Kb)

KTP_MasterEmaco N_5200

pdf (528,89 Kb)
Wideo