MasterMatrix SDC 100 Środek regulujący lepkość do betonów o bardzo wysokiej jakości w zakresie konsystencji.

MasterMatrix SDC 100 jest nowoczesnym wysokowydajnym regulatorem lepkości, który zapewnia mieszance wystarczającą lepkość plastyczną, czyli umożliwia właściwe zbalansowanie pozornie przeciwstawnych właściwości takich jak płynność, zdolność do wypełnienia małych przestrzeni i odporność na segregację. Kopolimer o wysokiej masie molowej przyciąga wodę dzięki łańcuchom hydrofilowym tworząc „kapsułki hydratacyjne”, które regulują lepkość plastyczną spoiwa cementowego. Dodatkowo adsorpcja MasterMatrix SDC 100 do większej liczby cząstek możliwa jest, dzięki wiązaniom mostkowym między cementem a piaskiem.

MasterMatrix SDC 100 jest kluczową częścią koncepcji Smart Dynamic Construction 

opracowaną przez BASF dla osiągnięcia korzyści:

  • Ekonomicznych: oszczędność spoiwa;
  • Ekologicznych: niższa zawartość drobno zmielonych materiałów (np. cementu - obniżenie emisji CO2), z zachowaniem wysokiej trwałości;
  • Ergonomicznych: brak wibracji, brak hałasu, niższa lepkość mieszanki betonowej;

Wykorzystanie MasterMatrix SDC 100 w mieszankach betonowych::

  • Możliwość produkcji mieszanek betonowych odpornych na segregację oraz odstój wody;
  • Możliwość produkcji mieszanek betonowych mniej wrażliwych na zmiany wilgotności kruszyw;
  • Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami cementów;

Domieszka MasterMatrix SDC 100 została zaprojektowana specjalnie dla:

  • Betonu samozagęszczalnego (SCC) z niską zawartością frakcji pylastych (< 0,125 mm).
  • Betonów wysokiej jakości w zakresie konsystencji (S5, F6, V4, C3) gdzie istnieje ryzyko wystąpienia segregacji lub bleedingu.

Do pobrania

DWU MasterMatrix SDC100

pdf (208,40 Kb)

DWU MasterMatrix SDC 100

pdf (475,34 Kb)

KT_MasterMatrix_SDC_100

pdf (150,70 Kb)
Wideo