MasterSeal M 808 - Elastyczna membrana poliuretanowa

Dwuskładnikowa, elastyczna membrana poliuretanowa składającą się w 100% z substancji stałych, o wysokiej odporności chemicznej i na ścieranie.

 • Wodoszczelna;
 • Odporna na stojącą wodę;
 • Elastyczna, giętka i posiadająca zdolność do mostkowania rys;
 • Zabezpiecza beton przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla i korozją zbrojenia: Po utwardzeniu jest nieprzepuszczalna dla wody i dwutlenku węgla;
 • Duża odporność chemiczna;
 • Doskonałe właściwości mechaniczne i elastyczne (wytrzymałość na wydłużenie, rozciąganie i rozdzieranie, ścieranie);
 • Doskonała przyczepność na różnych podłożach (beton, stal);
 • Doskonała odporność na zamarzanie/odmarzanie;
 • Odporna na promieniowanie UV;
 • Termoutwardzalna – nie rozmięka w podwyższonej temperaturze;
 • Skład w 100% z substancji stałych, niestwarzająca zagrożenia dla środowiska i pracowników spowodowanego oparami rozpuszczalnika; 

Odporność chemiczna na kwasy

 • Odporność chemiczna na kwasy biogeniczne w oczyszczalniach ścieków do wartości pH = 1;;

Dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi.

Elastyczna membrana MasterSeal M 808 jest wykorzystywana do hydroizolacji, w przypadkach gdzie wymagany jest kontakt z wodą pitną lub duży stopień odporności chemicznej.

 • Wieże ciśnień, cysterny lub wszelkie inne konstrukcje do gromadzenia wody;
 • Powłoki wewnętrzne w zbiornikach na wodę pitną;
 • Cysterny zawierające środki spożywcze itp.;
 • Oczyszczalnie ścieków (komunalne i przemysłowe), zarówno w strefie dopływowej, jak i odpływowej;
 • Rurociągi kanalizacyjne;
 • Rury stalowe i betonowe;
 • Na podłożach poziomych i pionowych;
 • We wnętrzach i na zewnątrz;
 • Na podłożach betonowych, z zaprawy cementowej lub stalowych;
 • W celu zabezpieczenia betonu zbrojonego przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla lub chlorkami oraz przed agresją chemiczną w wannach wychwytowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym;

Do pobrania

DWU_basf_MasterSeal M 808

pdf (206,87 Kb)

KTP_MasterSeal_M808

pdf (684,76 Kb)

PZH_MasterSeal M 808

pdf (437,46 Kb)
Wideo