MasterTop TIX 9 Środek tiksotropujący do materiałów do powlekania EP i PUR

Wypełniacz na bazie włókien polietylenowych

Do tiksotropowania/zagęszczania materiałów do powlekania EP i PUR.
Zużycie: ok. 0,5 - 4,0% masy, w odniesieniu do sumy mas mieszanych składników A i B.

Do pobrania

KTP MasterTop TIX 9

pdf (229,26 Kb)
Wideo