Tofase-korrosjonshemmer for stålarmert betong

Korrosjonshemmeren MasterProtect 8500 CI gir dine betongkonstruksjoner vesentlig økt verdi og lengre levetid

Bruk av betong i infrastruktur og industrianlegg har hatt en økning uten sidestykke de siste 15 årene. Det samme gjelder bolig- og forretningsbygg. Men hvor lenge varer betongkonstruksjoner?

Lengre levetid for betongkonstruksjoner

Økt fokus på lengre levetid samt et voksende behov for rehabilitering og renovering av gamle bygninger har gitt stor etterspørsel etter beskyttelses- og reparasjonsteknikker som svarer til disse forventningene. Stadig vanskeligere klima-, miljø- og driftsforhold stiller nye krav til konstruksjoner som skal vare lenger.

Fordeler ved korrosjonshemmeren MasterProtect 8500 CI

icon_money MasterProtect 8500 CI gir betydelig kostnadsreduksjon sammenlignet med vanlige metoder for betongreparasjon. Korrosjonsbehandling av lette og moderate korrosjonsskader gjør det mulig å unngå dyr betongreparasjon og ta vare på bygninger. Redusert nedetid og mindre forstyrrelser for beboere bidrar også til betydelig reduksjon av kostnader. Totale prosjektbesparelser kan være mer enn 50 % avhengig av forholdene.

 

icon_people.jpg 100 + år

Mer enn 100 års erfaring og kunnskap fra byggbransjen. Våre lokale eksperter hjelper deg med å finne de beste løsningene for betongbeskyttelse.


icon_pinsel.jpg 1 komponent

MasterProtect 8500 CI er en 1-komponent korrosjonshemmer – den er klar til bruk uten behov for ekstra materialer.


Hvordan virker MasterProtect 8500 CI?

MasterProtect 8500 CI er en tofunksjons-, silanbasert korrosjonshemmer som påføres overflaten. Egnet til bruk som del av en korrosjonsforebyggende, -beskyttende eller -hemmende strategi. Produktet er en revolusjonerende blanding av høykvalitets-silaner med en ekstra korrosjonshemmer som aktiveres når fuktighet trenger gjennom overflaten på grunn av sprekker eller aldring av betongen. MasterProtect 8500 CI har to funksjoner. Silanbasen har lignende fordeler som vannavstøtende forseglingsforbindelser, og de integrerte korrosjonshemmerne overføres til betongen sammen med silanen. Hemmerne blir værende i betongen inntil vannavvisningen begynner å avta, eller betongen sprekker. Deretter blir de mobile og transporteres dypere inn i betongen av fuktighet. MasterProtect 8500 CI har overflatespenning tilsvarende omtrent 1/3 av overflatespenningen til vann. I tillegg har den lav viskositet for å forbedre inntrengningen i betong over et stort temperaturområde, lavere VOC-innhold og høyere flammepunkt. Alt dette til sammen gjør at produktet blir lettere og tryggere å håndtere og påføre enn mange andre hemmere.

 

Betongkonstruksjoner trenger beskyttelse fra korroderende stoffer

1. Bygninger i kystområder

Buildings located in costal areas

2. Marine konstruksjoner som kaier, moloer, broer i soner med direkte sjøsprøyt

Typical marine structures

3. Industritanker, siloer eller bassenger i kontakt med klorholdig vann eller utsatt for luftbåret salt

4. Områder eksponert for store mengde veisalt, f.eks. parkeringsdekker

5. Broer eksponert for saltholdig luft eller sprøyt fra saltvann

Besparelser på lang sikt

Vi kan dokumentere kostnadseffektiviteten

icon_assemble.jpgBASF har benyttet seg av eksperter i bransjen for å utvikle et analyseredskap som kan hjelpe kundene våre med beregning av livssykluskostnader (LCCA).
Analyseresultatet kan enkelt formidles til prosjektteamet i form av en rapport.

 

 

MasterProtect 8500 CI: Lavest totalkostnad

Sammenligning av LCC (livssykluskostnader) – kostnadsspesifikasjon

  
graphic.png

Nedlastinger

MasterProtect 8500 CI: Sikkerhetsdatablad

pdf (209,12 Kb)

MasterProtect 8500 CI: Teknisk datablad

pdf (295,93 Kb)

Kontakt

Hans Kristian Knobel

Hans Kristian Knobel

Key Account Manager Construction Systems BASF

+47 41 76 87 09