Personvernerklæring

BASF gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og din interesse for vårt foretak.
Temaet personvern har høyeste prioritet hos BASF. Derfor ønsker vi å informere deg detaljert om dette nedenfor:

 • Hvilken informasjon BASF registrerer ved ditt besøk på våre nettsider
 • Til hvilke formål denne informasjonen behandles
 • På hvilket rettslig grunnlag behandling av personopplysninger skjer
 • Til hvilke mottakere personopplysninger overføres
 • Hvor lenge personopplysninger lagres
 • Om du er forpliktet til å stille personopplysninger til disposisjon for oss

Dessuten ønsker vi å meddele deg

 • Hvilke rettigheter du har i forhold til foretatte databehandlinger
 • Hvem som er å anse som ansvarlig med hensyn til personvern, hvis aktuelt, kontaktopplysninger til dataansvarlige

1. Hvilken informasjon innhenter BASF i løpet av ditt besøk på våre nettsider, til hvilket formål og hva er rettslig grunnlag til dette?

1.1   Når du besøker våre nettsider for informasjon (altså ikke via en registrering eller for å ta kontakt), blir følgende informasjon automatisk formidlet til vår server:

 • IP-adresse til datamaskinen
 • Informasjon om din nettleser
 • Navn på nettsidene som du besøker oss fra
 • Navn på hentet tilbudsside (URL) eller hentet fil
 • Dato og klokkeslett for ditt besøk
 • Overførte datamengder
 • Statusangivelser slik som f.eks. feilmeldinger
Mål med denne databehandlingen
 • Å kunne stille nødvendig innhold til disposisjon for deg. Da lagrer vi den fullstendige IP-adressen kun så lenge dette er teknisk nødvendig for å kunne vise deg den forespurte siden. 
 • Formidle din IP-adresse til en tjenesteleverandør som avstemmer din offentlige IP-adresse med ikke-personlig foretaksinformasjon. Denne foretaksinformasjonen blir lagret av oss. I bearbeidingstrinnet blir din IP-adresse verken lagret av vår serviceleverandør eller av oss.
 • For å beskytte oss mot angrep og sikre en forskriftsmessig drift av våre nettsider. Vi lagrer de angitte dataene midlertidig og med begrenset tilgang i maksimalt 180 dager. Unntatt fra slettingen etter maksimalt 180 dager er data om tilgang som er nødvendige for ytterligere forfølgelse av angrep og feil.
Rettslig grunnlag for behandlingen av disse dataene er artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Vår berettigede interesse følger fra ovenfornevnte formål med databehandling.

1.2   Når du tar kontakt med oss via et kontaktskjema på våre nettsider eller via e-post, innhenter vi følgende informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • Din e-postadresse og annen informasjon som du gir oss i din e-post eller via feltene i kontaktskjemaet (melding)
 • Og ytterligere frivillige angivelser
På tidspunktet for sending av meldingen blir i tillegg følgende data lagret:
 • Dato og klokkeslett for kontaktopptak
Mål med denne databehandlingen
 • Utelukkende bearbeiding av kontaktopptak.
De andre personopplysningene som behandles under sendeforløpet tjener til å forhindre et misbruk av kontaktskjemaet og sikre sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.
Rettslig grunnlag for behandlingen av disse dataene er artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Vår berettigede interesse følger fra ovenfornevnte formål med databehandling.

1.3   På våre nettsider er det mulighet for å abonnere på et kostnadsfritt nyhetsbrev. Ved registrering til nyhetsbrevet formidles følgende data til oss fra innmatingsmasken:

 • IP-adresse for aktuell datamaskin
 • Fornavn og etternavn
 • Din e-postadresse
 • Ytterligere frivillige angivelser
På tidspunktet for registreringen blir i tillegg følgende data lagret:
 • Dato og klokkeslett for registreringen
Mål med denne databehandlingen
 • Utelukkende tilsending av nyhetsbrevet du abonnerer på

De andre personopplysningene som behandles under sendeforløpet tjener til å forhindre et misbruk av kontaktskjemaet og sikre sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.

For å registrere deg til vårt nyhetsbrev bruker vi den såkalte "double opt-in"-prosessen. Så snart du har abonnert på nyhetsbrevet via våre nettsider, får du en e-post til den e-postadressen som er angitt ved registreringen, og i denne blir du bedt om å bekrefte registreringen. Dermed forhindres det at det foretas registreringer med fremmede e-postadresser.

Rettslig grunnlag for behandlingen av disse dataene og tilsending av abonnementsnyhetsbrevet er artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Vår berettigede interesse går ut fra din registrering til sending av nyhetsbrevet, noe som utgjør et betydelig og rimelig forhold med hensyn til innhentingsgrunn 47 i GDPR, samt fra om det forholdet at informasjon om nye produkter eller tjenester samt arrangementer og hendelser er vanlig i bransjen og forventes og settes pris på av et overveiende antall av våre kunder.

1.4   På nettsidene våre tilbyr vi deg kostnadsfri informasjon (f.eks. whitepaper, webinarer, planleggingsverktøy eller lignende) til nedlasting. Før du kan laste ned kostnadsfri informasjon, innhentes følgende informasjon som formidles til oss via inntastingsmasken:

 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og klokkeslett for registreringen
 • For- og etternavn
 • E-post (som brukernavn)
 • Postnummer
 • Land
 • Passord
 • Brukergruppe f.eks. arkitekt
 • Og flere frivillige angivelser

På tidspunktet for registreringen blir i tillegg følgende data lagret:

 • Dato og klokkeslett for nedlastingen
Mål med denne databehandlingen 
 • Stille ønsket informasjon til disposisjon samt
 • Mottak av reklame
De andre personopplysningene som behandles under sendeforløpet tjener til å forhindre et misbruk av inntastingsmasken og sikre sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.

Rettslig grunnlag for behandlingen og bruken av disse dataene er artikkel 6 nr. 1 bokstav b GDPR. Den kommersielle bruken av dine personopplysninger er en del av ytelsene i det gjensidige forholdet.
Du har rett til å nekte behandling av dine data til formål som direkte reklame (artikkel 21 nr. 2 GDPR).

2. Brukes det informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre?

Ved et besøk på våre nettsider informerer vi deg ved bruk av vår "informasjonskapselbanner" om at vi bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsidene våre gir du ditt samtykke til at vi bruker informasjonskapsler. Utover dette, hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan forhindre at vi legger igjen informasjonskapsler, vil vi informere deg om nedenfor. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i din nettleser eller av nettleseren på ditt datasystem. Hvis du henter opp nettsidene våre, kan det lagres en informasjonskapsel på operativsystemet ditt.

2.1   Følgende informasjonskapsler er viktige for problemfri funksjon og for bestemte tjenester på våre nettsider:

Informasjonskapsel

Formål

Sletting

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Informasjonskapselen blir kun satt med verdien "true" og lagret, når brukeren klikker på "OK" på informasjonskapselinformasjonen. Ellers eksisterer ikke informasjonskapselen.

1 år etter besøk på våre nettsider

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Informasjonskapselen blir kun satt og lagret med verdien "true" når en bruker treffer en utvalgsverdi i land- og språksektor og så fremt denne automatiske visningen er aktiv. Ellers eksisterer ikke informasjonskapselen.

1 år etter besøk på våre nettsider

Anti Xsrf Token

Denne informasjonskapselen og verdien blir generert på nytt med hver økt. Den sikrer at forespørsler stilles fra samme nettleser for å forhindre manipuleringer. Detaljer finner du på https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

ASP.NET SessionId

Engangs nettleserøkt Er i øyeblikket kun nødvendig for CAPTCHA.

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

File_Download

Blir kun satt når en dokumentnedlasting skjer i det samme vinduet (via en skjult iFrame).

Aktuell avspørring, valideres deretter umiddelbart

FedAuth

Sikrer den registrerte tilgangen etter at brukeren har registrert seg på vellykket måte.

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

[UserName]_userProject

Lagrer konfigurasjonen til det aktuelt opprettede prosjektet, slik at det senere kan sendes til serveren. Dessuten blir prosjektet opprettholdt, slik at det ikke går tapt for nybegynnere på nettsidene.

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

[UserName]_tempData

Lagrer midlertidig informasjon om bruker-/kontostatus for tilsvarende UI-avvikling: Nyhetsbrev, bruker sperret, utkast for administratorer.

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

Idsrvauth
Idssrvauth

Sikrer at en vellykket registrert bruker har registrert tilgang.

Slettes så snart du tømmer cache. Når "hold meg innlogget" er valgt: 1 år etter besøk på våre nettsider

​IdSrvUserLang

Lagrer det aktuelt valgte språket, slik at det vises igjen ved neste besøk.

1 år etter besøk på våre nettsider

​wsfedsignout

Lagrer tilbakegivnings-URL etter en vellykket innlogging/utlogging under samme økt igjen i den eksterne applikasjonen.

Slettes så snart du tømmer nettleseren eller cache

2.2   Med følgende informasjonskapsler måler vi bruken av nettsidene våre:

Informasjonskapsel

Formål

Sletting

​atidvisitor

​Denne informasjonskapselen fra det analytiske verktøyet AT Internet muliggjør sporing av listen over steder brukeren har besøkt samt lagring av informasjon om identifisert bruker. Dersom denne informasjonskapselen slettes, vil en bruker som kommer tilbake til nettstedet regnes som ny bruker, ettersom informasjon om identifisert bruker mangler.

​Slettes 6 måneder etter at du besøkte siden (kan endres)

​atreman

​Gjennom denne AT Internet-informasjonskapselen memoreres tidligere attribusjon via kampanje. Dersom informasjonskapselen slettes, vil tillegg av tidligere kampanjer ikke lenger være mulig. 

​Slettes 30 dager etter at du besøkte siden (kan endres)

​atredir

​AT Internet-informasjonskapsel som beholder informasjon overført via viderekobling fra JavaScript for å måle trafikkilden. Dersom informasjonskapselen slettes, vil informasjonen som ble overført via viderekobling gå tapt.

​Lagres i 30 sekunder som standard (kan endres)

​atsession

​Denne AT Internett-informasjonskapselen henter listen over nye kampanjer en bruker har møtt i løpet av en økt. Hensikten er å unngå å måle den samme kampanjen flere ganger. Dersom informasjonskapselen slettes, kan kampanjer som allerede har vært besøkt i løpet av en økt bli sendt på nytt.

​Slettes 30 minutter etter at du besøkte siden (kan endres)

atuserid​

​AT Internet-informasjonskapsel som lagrer besøkende-ID for førsteparts-informasjonskapsler. Dersom den slettes, vil  en unik besøkende-ID for førsteparts-informasjonskapsler ikke være tilgjengelig. 

​Slettes 13 måneder etter at du besøkte siden (kan endres)

​idrxvr

​Denne tredjeparts-informasjonskapselen fra AT Internet gjør det mulig å samle inn hovedbesøkende-ID og muliggjør dermed behandling av unike besøkende på tvers av domener. Informajonskapselen viser den tekniske verdien som er knyttet til håndteringen av den identifiserte brukeren.  Dersom denne slettes, kan det bli endringer i bestemmelsen av en økt/en besøkende.

​Slettes 13 måneder etter at du besøkte siden 

​tmst

​AT Internets tredjeparts-informasjonskapsel med tidsstempel, som viser dato for første plassering av informasjonskapsel for hovedbesøkende-ID. Dersom denne slettes, kan det forekomme endringer i konstateringen av et besøk/en besøkende. 

​Slettes 6 måneder etter at du besøkte siden 

Id

Vi bruker DoubleClick-informasjonskapselen for å registrere data om brukerinteraksjoner med annonseimpresjoner og andre funksjoner i annonsetjenesten i sammenheng med våre nettsider.

2 år etter besøk på våre nettsider

utag_main

Tealium-Tag-Management-biblioteket oppretter og administrerer en enkelt informasjonskapsel med navnet utag_main. Innenfor denne informasjonskapselen finnes det flere integrerte verdier som følger den anonyme besøkerøkten. Som en entydig ID for økten og et Unix/Epoch-tidsstempel i millisekunder.

1 år etter besøk på våre nettsider

D41ID

Vi bruker denne informasjonskapselen fra Dun and Bradstreet til å innhente anonyme informasjon om foretak som besøker våre nettsider.

1 år etter besøk på våre nettsider

Data som innhentes på denne måten blir pseudonymisert med tekniske tiltak. En tilordning av disse dataene til en person er derfor ikke lenger mulig.
Lagringen av informasjonskapsler kan du forby gjennom dine nettleserinnstillinger.

2.3   Dessuten har vi integrert HubSpot på våre nettsider. Det dreier seg om såkalte Customer Relationship-informasjonskapsler. HubSpot bruker såkalte "websignaler" og informasjonskapsler som lagres på din datamaskin.

Operatørselskapet er HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Personvernerklæringen til HubSpot finner du på:
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Hvis du gjør følgende på våre nettsider:

 • abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • bruker vårt nedlastingsområde eller 
 • fyller ut vårt kontaktskjema
blir følgende data lagret av HubSpot sammen med de dataene som er lagt inn av deg gjennom de opplistede informasjonskapslene nedenfor og lagret som fremstilt:

Informasjonskapsel

Formål

Sletting

__hstc

Hovedinformasjonskapselen for å følge besøkende. Den inneholder domener, utk (se nedenfor), starttidsstempel (siste besøk), siste tidsstempel (siste besøk), aktuelt tidsstempel (dette besøket) og øktinkrementer for hver etterfølgende økt.

2 år etter besøk på våre nettsider

 hubspotutk

Denne informasjonskapselen blir brukt til å følge identiteten til den besøkende. Denne informasjonskapselen blir ved skjemaformidlingen overlevert til HubSpot og brukt ved duplisering av kontakter.

10 år etter besøk på våre nettsider

 __hssc

Denne informasjonskapselen lagrer økter. Denne brukes til å bestemme om øktnummeret og tidsstempelet skal økes i __hstc-informasjonskapselen. Den inneholder domenet, viewCount (øker hver pageView i en økt) og starttidsstempelet til økten.

30 minutter etter besøket på våre nettsider

​__hssrc

Når HubSpot endrer øktinformasjonskapselen, blir også denne informasjonskapselen satt. Vi setter det på 1 og bruker den til å bestemme om brukeren har startet nettleseren sin på nytt. Når denne informasjonskapselen ikke finnes ved administrasjon av informasjonskapsler, går vi ut i fra at det handler om en ny økt.

​Slettes så snart du lukker nettleseren

​__hs_opt_out

Denne informasjonskapselen blir brukt i "opt-in"-personvernsdirektivet til å minne om å ikke spørre brukeren om å akseptere bruken av informasjonskapsler på nytt Denne informasjonskapselen blir satt når du gir brukerne mulighet til å avvise informasjonskapsler.

​2 år etter besøk på våre nettsider

​__hs_do_not_track

Med denne informasjonskapselen kan det forhindres at Tracking-Code sender informasjon til HubSpot. Setting av denne informasjonskapslen skiller seg fra deaktivering av informasjonskapsler, der anonymisert informasjon kan sendes videre til HubSpot.

2 år etter besøk på våre nettsider

​__hs_testcookie

​Denne informasjonskapselen blir brukt til å teste om den besøkende har aktivert støtte for informasjonskapsler.

Slettes så snart du lukker nettleseren

​hsPagesViewedThisSession

​Denne informasjonskapselen blir brukt til å følge sidefremhentingen i en økt.

​Slettes så snart du lukker nettleseren

Rettslig grunnlag for behandlingen av disse dataene er artikkel 6 nr. 1 bokstav f GDPR. Vår berettigede interesse går ut fra din registrering til sending av nyhetsbrevet, kontaktopptak eller nedlasting av vår informasjon, noe som utgjør et betydelig og rimelig forhold med hensyn til innhentingsgrunn 47 i GDPR, samt fra om det forholdet at informasjon om nye produkter eller tjenester samt arrangementer og hendelser er vanlig i bransjen og forventes og settes pris på av et overveiende antall av våre kunder.

Lagringen av denne informasjonskapselen kan du forby gjennom dine nettleserinnstillinger. 


3. Hvem sender vi dine personopplysninger til?

De personopplysningene nevnt i siffer 1.1 til 1.4 gir vi videre til oppdragsbehandlere med kontor innenfor Den europeiske union. Behandlingen der skjer på oppdrag fra oss og etter våre anvisninger.
Informasjonen i siffer 2.3 blir gitt videre til operatøren HubSpot. HubSpot Inc. er sertifisert under EU-US Privacy Shield og har forpliktet seg til å overholde bestemmelsene i GDPR.

4. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

BASF bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tilfeldig eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller mot tilgang av uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak blir fortløpende forbedret i henhold til den teknologiske utviklingen.

5. Hvilke rettigheter har du?

Under personvernforordningen har du bestemte rettigheter:


Innsynsrett: Rett til informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss, samt om bestemte andre opplysninger (slik som f.eks. de som angis i denne personvernerklæringen).

Rett til å korrigere: Hvis personopplysningene dine er feil eller ufullstendige, har du rett til å korrigere disse.

Rett til sletting: På grunnlag av den såkalte "retten til å bli glemt" kan du forlange sletting av dine personopplysninger, med mindre det finnes en retensjonsplikt. Retten til sletting er ingen unntaksfri rett. Vi har rett til å behandle dine personopplysninger videre hvis en slik behandling er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser eller for å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve disse eller forsvare mot disse.

Rett til begrensning av behandling: Denne retten omfatter begrensningen av bruken eller typen og måten for bruk. Denne retten er begrenset til bestemte tilfeller og gjelder spesielt hvis:
(a) opplysningene ikke stemmer;
(b) behandlingen er urettmessig og du avviser sletting;
(c) vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger opplysningene til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve disse eller forsvare mot disse.
Hvis behandlingen er begrenset, kan vi fortsette å lagre opplysningene, men ikke bruke dem. Vi opprettholder en liste med de personene som har utøvet retten til å begrense behandlingen for å kunne sikre denne begrensningen.


Rett til dataoverføring: Denne retten medfører at vi overfører dine personopplysninger i den grad det er teknisk mulig i et strukturert, vanlig og maskinleselig format til dine egne formål.

Innsigelsesrett: Du kan legge inn innsigelse mot behandling av dine personopplysninger hvis disse brukes på grunnlag av berettigede interesser, spesielt i tilfelle direktereklame.

Opplysningsrett: Du har rett til å få opplyst i klart og lett forståelig språk hvordan vi behandler dine personopplysninger; og

Rett til tilbakekalling av ditt samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke. En slik tilbakekalling berører ikke rettmessigheten til databehandlingen fra samtykket ble gitt frem og frem til tilbakekallingen.

Utøvelsen av disse rettighetene er kostnadsfri for deg. Du må likevel bevise din identitet med to faktorer. Vi kommer til å foreta rimelige anstrengelser i samsvar med våre rettslige plikter til å overføre, korrigere eller slette dine personopplysninger i våre datasystemer.

For å utøve dine rettigheter, legge inn en klage eller formidle andre forespørsler, ta kontakt på e-post eller skriv til oss. Vi anstrenger oss for å svare deg innen 30 dager.
Kontaktopplysningene finner du under siffer 7.

Når vi får en klage, vil vi kontakte personen som har lagt inn klagen for å forfølge klagen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse en klage, vil vi samarbeide med myndigheter, spesielt datavernmyndighetene, ved behov.

Når du ikke er fornøyd med behandlingen av en klage om dine personopplysninger, kan du rette din klage til ansvarlig datavernmyndigheter.

6. Hvor kan du klage?

Du har mulighet til å henvende deg med en klage til dataansvarlig som er angitt i denne personvernerklæringen (kontaktopplysninger se nedenfor) eller til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du oppholder deg, har din arbeidsplass eller stedet for den antatte overtredelsen. Du kan også kontakte:

Landsansvarlig for datavern og informasjonsfrihet Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-post:  poststelle@datenschutz.rlp.de

7. Hvem er databehandler og hvem er behandlingsansvarlig?

Den behandlingsansvarlige finner du her.

Kontaktpartner i saker som gjelder personvernloven er:
BASF AS
Granerud Industriområde
NO-2120 Sagstua
Tel. + 47 62 97 00 20

Bruk adressen til ovenfornevnte kontakt til å kontakte vår personvernsansvarlige Mr. Knut Henning. Vår personvernsansvarlige kan også kontaktes via e-postadressen data-protection.no@basf.com.

8. Personvern for mindreårige

Disse nettsidene retter seg mot personer som er minst 18 år gamle. Vi ønsker ikke å innhente noen personopplysninger fra personer under 18 år.

Personer under 18 år skal derfor ikke formidle noen personopplysninger på eller via disse nettsidene. Hvis en slik person formidler personopplysninger via disse nettsidene, vil vi slette disse opplysningene og ikke behandle dem videre, så snart det blir kjent for oss at det handler om en mindreårig.