Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

    Velg sted

    ​​​​Kundeinformasjon

    ​Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 

    Master Builders Solutions Norway AS misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner og vår visjon er å være et klimaforbilde. Verdiene våre forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. Dette er et pågående arbeid, og det er behov og rom for stadige forbedringer. Master Builders Solutions Norway AS skal være et foregangsselskap når det gjelder ansvarlig og bærekraftig drift, samtidig som Master Builders Solutions Norway AS støtter opp om et større samarbeid i bransjen for å løse felles utfordringer knyttet til dette arbeidet. Byggebransjen, herunder de byggtekniske fagene, har flere risiko momenter ved virksomheten med tanke på både arbeidsforhold i Norge og Europa og forholdene som produkter og komponenter mulig kan produseres under i Øst-Europa og Asia. 

    I dette notatet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.