Green Sense Concrete

Green Sense Concrete er et program for optimalisert blanding, hvor det brukes resirkulerte sementbaserte og ikke-sementbaserte materialer i kombinasjon med spesialformulerte BASF-tilsetningsstoffer. Resultatet er en miljøvennlig og kostnadseffektiv sement som oppfyller og gjerne overgår ytelseskrav. De positive virkningene av å bruke Green Sense Concrete med hensyn til krav til bærekraft kvantifiseres ved hjelp av sertifiserte verktøy for analyse av øko-effektivitet eller livssyklusanalyse.

Hvorfor teknologien er bærekraftig

 • Bruker avanserte metoder for miksoptimalisering for å øke mengden sementbaserte tilleggsmaterialer (f.eks. flyveaske, slaggsement)
 • Reduserer energibehov, CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning per produserte volumenhet med betong
 • Bruker inerte fyllmaterialer som ellers kastes

Fordeler med Green Sense Concrete:

Ettersom Green Sense Concrete er optimalisert for kostnadseffektivitet og ytelse, kan hele anleggsteamet realisere en rekke konkrete fordeler.

Produsent

 • Optimalisert og økonomisk kostnad for sementsammensetning
 • Raskere tømming av lastebil
 • Ønsket avbindingstid, opprettholdelse av slump, og fasthetsegenskaper
 • Ikke behov for vann på anleggsområdet – færre utførelsesproblemer / tilbakekallinger på grunn av tilsetning av vann

Entreprenør

 • Svært bearbeidbar betong
 • Gode pumpe- og etterbehandlingsegenskaper
 • Raskere plassering og produksjon

Byggherre

 • Ønsket bestandighetsegenskap
 • Redusert risiko for svinn og sprekkdannelse
 • Gir opptjening i ordninger med "bærekraftpoeng"

Miljøorganisasjoner / samfunnet

 • Mindre sement / CO2 / energi brukt per produserte betong sement
 • Mindre mengder biprodukter til avfallshåndtering