Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  Green Sense Concrete

  Green Sense Concrete er et program for optimalisert blanding, hvor det brukes resirkulerte sementbaserte og ikke-sementbaserte materialer i kombinasjon med spesialformulerte Master Builders Solutions-tilsetningsstoffer. Resultatet er en miljøvennlig og kostnadseffektiv sement som oppfyller og gjerne overgår ytelseskrav. De positive virkningene av å bruke Green Sense Concrete med hensyn til krav til bærekraft kvantifiseres ved hjelp av sertifiserte verktøy for analyse av øko-effektivitet eller livssyklusanalyse.

  Hvorfor teknologien er bærekraftig

  • Bruker avanserte metoder for miksoptimalisering for å øke mengden sementbaserte tilleggsmaterialer (f.eks. flyveaske, slaggsement)
  • Reduserer energibehov, CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning per produserte volumenhet med betong
  • Bruker inerte fyllmaterialer som ellers kastes

  Fordeler med Green Sense Concrete:

  Ettersom Green Sense Concrete er optimalisert for kostnadseffektivitet og ytelse, kan hele anleggsteamet realisere en rekke konkrete fordeler.

  Produsent

  • Optimalisert og økonomisk kostnad for sementsammensetning
  • Raskere tømming av lastebil
  • Ønsket avbindingstid, opprettholdelse av slump, og fasthetsegenskaper
  • Ikke behov for vann på anleggsområdet – færre utførelsesproblemer / tilbakekallinger på grunn av tilsetning av vann

  Entreprenør

  • Svært bearbeidbar betong
  • Gode pumpe- og etterbehandlingsegenskaper
  • Raskere plassering og produksjon

  Byggherre

  • Ønsket bestandighetsegenskap
  • Redusert risiko for svinn og sprekkdannelse
  • Gir opptjening i ordninger med "bærekraftpoeng"

  Miljøorganisasjoner / samfunnet

  • Mindre sement / CO2 / energi brukt per produserte betong sement
  • Mindre mengder biprodukter til avfallshåndtering