Løsninger for gruveindustrien

BASF, under varemerket Master Builders Solutions, er verdensledende innen levering av pålitelige, kunderettede produktløsninger til gruvesektoren. I mer enn 100 år har våre innovasjoner vært selve referansepunktet i industrien. Vi har levert globalt tilpassede løsninger som fungerer i stadig skiftende geologiske omgivelser og utfordrende underjordsforhold. I dag fortsetter vi å støtte gruvesektoren med teknologiske fremskritt som har direkte positiv innvirkning på sikkerheten og produktiviteten, og som dermed bidrar til en bærekraftig fremtid for gruveindustrien.

Bergsikring

Fjellstø bergsikring

Under gruvedrift utføres det mange viktige prosesser som for eksempel bergsikring, som sikrer det utgravde området. BASFs erfarne, servicerettede ingeniører kan håndtere en lang rekke utfordringer på en sikker og kostnadseffektiv måte. Kjernekompetansen knytter seg til bergsikring som gjør bruk av fiberarmert sprøytebetong og unike sprøytemembraner (Thin Spray-on Liner – TSL) som er flammehemmende og danner langvarig, sømløs binding for å forhindre forvitring, selv på komplekse geologiske overflater.

Sprøytebetong
Sprøytebetong

 

Grunnstabilisering

Bedre produktivitet og sikkerhet med pålitelig grunnstabilisering

Varemerket Master Builders Solutions fra BASF tilbyr et komplett utvalg av spesialiserte injeksjonsharpikser og -systemer for grunnstabilisering ved gruvedrift og boring i fjell.

Takket være kunnskap om geologiske utfordringer ved både gruvedrift i hardt fjell og kullgruvedrift kan vårt globale tekniske team levere de mest kostnadseffektive før- og etterinjeksjonsløsningene for grunnstabilisering ved dårlige grunnforhold og for å håndtere uventet inntrenging av vann. Ved hjelp av praktisk opplæring og støtte på anleggsplassen holdes driftsforstyrrelsene til et minimum, og det sikres en god arbeidsflyt.

Injeksjoner
Injeksjoner

 

TBM

Effektive, høytytende produkter gir bedre TBM-arbeid

Det relativet nye konseptet ved å bruke TBM-teknologi i gruvedrift i stedet for konvensjonell boring og sprenging har gitt økt produksjonseffektivitet, gitt raskere utgraving og forbedret arbeidsforholdene.

Som global leder innen spesialtilpassede løsninger for tunnelarbeid i hardt fjell og løsmasser tilbyr vi det største utvalget av pålitelige og teknologisk avanserte TBM-produkter og -tjenester for lukkede maskiner til bruk i løsmasser og åpne maskiner for hardt fjell.

Da vi tilbyr totalløsninger, identifiserer vi de mest kostnadseffektive produktene og systemene for å gjøre TBM-driften mer effektiv. Vi integrerer våre profesjonelle og kompetente tekniske tjenester fra oppstarten av prosjektet og stiller til rådighet et team med internasjonale og lokale gruvedriftseksperter for å bidra med produktopplæring, teknisk rådgivning, støtte på anleggsplassen og feilsøking.

TBM
TBM