Fiberforsterket betong

Fiberforsterket betong forbedrer betongens holdbarhet ved å redusere størrelsen på sprekker forårsaket av plastkrymping, langsiktig tørkekrymping og temperaturendringer.Betong kan ikke forhindres i å sprekke, så målet er å holde sprekkene lukket for å opprettholde den langsiktige holdbarheten.

Fordeler ved fiberforsterket betong:

 • Fjerner behovet for forsterkning med sveisetråd (WWR) og tradisjonelle stålstenger som sekundærforsterkning, avhengig av bruksområde
 • Effektiv tett sprekkontroll
 • Utvider levetiden med redusert vedlikehold
 • Raskere konstruksjon og spart tid
 • Spart arbeid
 • Større sikkerhet for arbeidere
 • Reduserer sedimentering

BASF tilbyr MasterFiber-serien med produkter for alle forsterkningsnivåer:

 • Nivå 1: Kontroll av sprekker på grunn av sedimentering
  • MasterFiber mikrosyntetiske monofilamentfibre
 • Nivå 2: Utskifting av lett sveisetrådsforsterkning
  • MasterFiber mikrosyntetiske fibrillerte fibre
 • Nivå 3: Ettersprekkontroll og utskifting av tradisjonell krympe- og temperaturforsterkning
  • MasterFiber makrosyntetiske fibre og stålfibre
 • Nivå 4: Delvis eller fullstendig utskifting av strukturforsterkningsstenger i stål
  • MasterFiber stålfibre