TBM-arbeid

Bedre effektivitet og ytelse for TBM-arbeid

Varemerket Master Builders Solutions tilbyr et omfattende utvalg av TBM-spesifikke produkter for mer effektiv drift ved TBM-boring i løsmasser og hardt fjell.

Våre innovative løsninger er spesielt beregnet på tunnelboring og er et resultat av forskning og utvikling. Vi tilbyr laboratorieressurser for prosjektspesifikk prøving og hjelper kundene med å velge jord- og driftsforbedrende produkter før arbeidet påbegynnes. Dette reduserer den vanlige gjentakende syklusen og gir effektivitet fra starten av arbeidet.

Vårt globale team av spesialister gir teknisk rådgivning under hver fase av prosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse, og hjelper kundene med å håndtere enhver utfordring.

TBM


En tunnelboremaskin foran en tunnel

Kontakt

Jan Ivar Grinden

Jan Ivar Grinden

Account Manager Underground Construction BASF

+47 90 82 59 00