Lukk

Logg inn

Vennligst logg inn med ditt brukernavn og passord.

Logg inn

Can’t remember your accounts password?

Can't access your account?

Velg ditt språk

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

  Velg sted

  MasterSuna – forvandler tilslag forurenset med leire til et nyttig råmateriale


  Mineralsammensetningen av fint tilslag varierer fra område til område.
  Til nå har fint tilslag forurenset med svelleleire ofte vært regnet som uegnet til produksjon av høykvalitetsbetong. Her er det MasterSuna, vår løsning for leire som inneholder fint tilslag kommer inn.

  Reduserte kostnader for betongprodusenter

  Det nye tilsetningsstoffet MasterSuna i Master Builders Solutions-serien gjør det mulig å bruke fint tilslag som inneholder svelleleire i produksjon av høykvalitetsbetong. Dermed kan betongprodusenter redusere kostnadene betraktelig. Lokale forekomster av fint tilslag forurenset
  med svelleleire kan utnyttes og dermed redusere eller fjerne behovet for å transportere tilslag fra kilder lenger borte.​

  Mer lønnsomme dagbrudd

  Eierne av dagbrudd drar også fordel av bruken av MasterSuna. Tradisjonelt har fint tilslag forurenset med svelleleire kun vært brukt til mindre krevende oppgaver, hvis det har vært brukt i det hele tatt. Med MasterSuna er det nå mulig å bruke eksisterende løsmasser i langt større grad enn før. I tillegg kan vasking og forbehandling av lokalt fint tilslag reduseres, noe som også bidrar til økt lønnsomhet for dagbruddet.​

  Negative virkninger av svelleleire

  Fine løsmasser kan bli forurenset av svelleleire. I betongproduksjon kan denne leiren på den ene siden svekke vedheften av betongmørtelen til overflaten av tilslagspartiklene. På den andre siden kan den øke
  behovet for vann i betongen. Dette økte vannbehovet kan ofte ikke kompenseres ved å øke doseringen av det vannreduserende tilsetningsstoffet. Svelleleire kan også ha en annen viktig negativ effekt på betong. Den lagdelte strukturen gir et ekstremt stort overflateareal som adsorberer det vannreduserende tilsetningsstoffet og gjør at det blir
  ineffektivt.

  Med MasterSuna unngås økt vannbehov

  MasterSuna motvirker denne effekten. MasterSuna metter det totale overflatearealet av leirpartiklene og forhindrer adsorpsjon av molekylene i det vannreduserende tilsetningsstoffet. Det gjør at vannreduserende
  tilsetningsstoffer som MasterEase får optimal effekt. En kombinasjon av MasterSuna og MasterEase gir optimal kontroll av betongens støpelighet og konsistensbevarende egenskaper, selv ved bruk av tilslag med kritisk liten kornstørrelse.​

  Nedlastinger

  Brosjyre: MasterSuna - Øker verdien på lokalt tilslag

  pdf (265,05 Kb)

  Brosjyre: MasterSuna RCA 3055

  pdf (168,36 Kb)