Betongproduksjon

Våre innovative tilsetningsstoffer gir betongkonstruksjoner økt verdi og pålitelighet

Det er helt nødvendig å ha riktig tilsetningsstoffpartner for å lykkes som betongprodusent. Varemerket Master Builders Solutions fra BASF er en leder i bygg- og anleggsbransjen som innovatør av produkter til bruk i ferdige blandinger, ferdigstøpt/forspent betong, betongmurverk, dekkearbeid og underjordsarbeid for å forbedre betongens egenskaper knyttet til plassering, pumping, etterbehandling, finish, ytelse og bærekraft. Vi tilbyr et omfattende kvalitetsutvalg av plastiserende tilsetningsstoffer til betong for å øke produktivitet, ytelse og effektivitet samt supplerende tilsetningsstoffer for å forbedre betongens fasthet, bestandighet, vannbestandighet, estetikk og bærekraftige egenskaper.

Plastiserende og superplastiserende tilsetningsstoffer

Våre spesielt formulerte tilsetningsstoffer har vannreduserende egenskaper som gjør det mulig å produsere høyfast, bestandig betong med høy bearbeidbarhet for enkel plassering. Disse plastiserende tilsetningsstoffene finnes under varemerkene MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild og MasterPozzolith og kan kombineres med vår MasterSure-teknologi for å gi økt opprettholdelse av slump uten at det går utover avbindingstiden.

MasterGlenium: sterkt vannreduserende tilsetningsstoffer
MasterCast:  betongforbedrende midler for produsenter av prefabrikert betong
MasterPozzolith: vannreduserende tilsetningsstoffer for betong med lav fasthet

Spesialprodukter

Vår spesialserie med hjelpetilsetningsstoffer modifiserer betongens egenskaper for å lette arbeidet med rengjøring av forskalinger, regulere avbindingstid, gi selvutjevnende egenskaper, tilføre luft, bekjempe korrosjon, sulfatangrep og alkali-silika-reaksjoner og forbedre betongens overflatefinish og estetikk.

Gjennom innovative tilsetningsstoffer i verdensklasse og BASFs ekspertise hjelper BASF betongprodusenter med å utvikle betong som innehar spesielle ytelsesegenskaper. Disse egenskapene inkluderer fleksibel fasthet, robust stabilitet, høy grad av bearbeidbarhet og bærekraft, forbedret ekstrudering, utvaskingsbestandighet, sprekkontroll og vannbestandighet. Disse uovertrufne egenskapene i forbindelse med ytelse og økonomi kan kvantifiseres ved hjelp av en rekke innovative elektroniske verktøy utviklet av BASF. Kundene våre kan bruke disse verktøyene til å øke lønnsomheten og skille seg ut på markedet.

MasterCell:  tetthetsreduserende tilsetningsstoffer
MasterLife: korrosjonsbestandige tilsetningsstoffer
MasterAir: luftinnførende tilsetningsstoffer
MasterFinish: overflate- og finishforbedrende tilsetningsstoffer
MasterColor: farge- og finishforbedrende tilsetningsstoffer
MasterKure: herdemidler
MasterSet: tilsetningsstoffer for justering av betongens avbindingstid
MasterMatrix: tilsetningsstoffer for selvkomprimerende betong
Master X-Seed: avanserte herdeakselererende tilsetningsstoff
MasterFiber: sprekkontrollfibre


Nyblandet betong