Markförstärkning

Markförstärkning 

Hållbara sprutbetongkonstruktioner

För att uppnå tidig och långvarig hållfasthet vid markförstärkning erbjuder Master Builders Solutions ett mycket brett produktutbud som gör det möjligt att lyckas med konstruktioner i sprutbetong på ett säkert sätt. De här produkterna har utvecklats för att passa dina behov. De går att kombinera med lokala cementprodukter och erbjuder utmärkt och långsiktigt hållbarhet.

Våra innovationer på området alkaliefria acceleratorer innebär säkra och viktiga produkter för sprutbetong. Vi erbjuder också sprutbara vattentätningsmembran med kontinuerlig vidhäftning som bildar en integrerad del av kompositfodret.

Sprutbetong
Vattentätning: sprutbara tätskikt