Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​MasterCO2re™ - superplasticerare för betong med lågt klinkerinnehåll

  Superplasticerare med Intelligent Cluster System-teknik (ICS)

  MasterCO2re™ är innovativa superplasticerare baserad på Intelligent Cluster System-teknik (ICS) och utvecklad i Master Builders Solutions FoU-laboratorier. MasterCO2re™ kombinerar flytbarhet, god bearbetbarhet över tid, hög tidig och slutlig hållfasthet samt utmärkt reologi i en enda lösning. Det förbättrar betongens pumpbarhet avsevärt och förenklar applicering och ytbehandling, vilket underlättar arbeten vid alla byggaktiviteter.

  Fördelaktig vid tillverkning av betong med reducerat klinkerinnehåll

  Den avancerade tekniken är det perfekta alternativet för att få stabil och robust betongprestanda i utmanande tillämpningar av betong med lågt klinkerinnehåll och banar på så sätt väg för en mer ansvarsfull framtid inom byggindustrin.

  ​Fördelar med MasterCO2re™ superplasticerare

  MasterCO2re™ erbjuder framför allt följande fördelar:

  • Oöverträffad robusthet: Med cementtyper och bindemedelssammansättningar under snabb förändring, är betongens stabilitet och enhetliga kvalitet numera en utmaning i den dagliga driften av betongstationer. MasterCO2re™ motverkar effektivt hög vattenabsorption och andra oönskade effekter som orsakas av bindemedlens varierande kemiska och mineralogiska sammansättning.
  • Avancerad reologi: Betong med MasterCO2re™ har lägre viskositet och går enklare och snabbare att pumpa och applicera jämfört med de senaste tillsatserna på marknaden. Tack vare den överlägsna reologin kan vattenhalten minskas ytterligare utan att kompromissa med pumpbarhet och applicering, även i betongblandningar med reducerat klinkerinnehåll.
  • God bearbetbarhet över tid: Tack vare Intelligent Cluster System-tekniken frigör MasterCO2re™ polymererna över tid, vilket säkerställer stabil​ flytbarhet och bearbetbarhet under betongens transport och applicering. MasterCO2re™ är lösningen året runt eftersom god bearbetbarhet över tid uppnås utan att fördröja bindning och härdning.
  • Utmärkta hållfasthetsegenskaper: MasterCO2re™ främjar bildandet av cementhydrater med en tätare och mer homogen struktur, vilket bidrar till optimal hållfasthetsutveckling.

  Intelligent Cluster System-tekniken (ICS)

  MasterCO2re™ kan tack vare Intelligent Cluster System-tekniken (ICS) omedelbart frigöra en del av sina fritt tillgängliga tekniska polymerer för vattenreduktion i ett tidigt skede. De olika klustrens finjusterade kemiska strukturer anpassar polymerernas frigöringsmekanism efter cementmatrisens egenskaper och optimerar på så sätt både bearbetbarheten över tid och hydratiseringen av cementen. På så sätt kan MasterCO2re™ effektivt kontrollera absorptionshastigheten och garantera betong med genomgående hög prestanda.​

  MasterCO2re


  MasterCO2re 3015

  Superplasticerare för fabriksbetong med lågt klinkerinnehåll

  MasterCO2re 5210

  Superplasticerare för tilverkning av betongelement med reducerat klinkerinnehåll eller utmanende råmaterial

  Broschyr: MasterCO₂re

  Broschyr: MasterCO₂re

  Hållbar högpresterande betong

  MasterCO₂re Video

  Intelligent Cluster System-teknik för tillverkning av betong med lågt klinkerinnehåll