TBM-arbete

TBM-arbete 

Effektivare arbete och bättre resultat med fullortsborrmaskin (TBM)

Master Builders Solutions erbjuder ett omfattande sortiment av TBM-specifika produkter för att förbättra effektiviteten i mjuk mark och hårt berg vid TBM-drivning.

Genom forskning och utveckling har vi tagit fram nya innovativa tekniker speciellt för tunnelbyggande. Inför drivningen kan vi erbjuda laboratorieresurser för att utföra projektspecifik testning i syfte att hjälpa kunderna att välja lämplig markförberedelse och produkter som kan underlätta arbetet. Det här kortar ner den sedvanliga iterativa projektcykeln och innebär effektivt arbete så fort drivningen startar.

Våra expertteam har ett globalt kontaktnät och erbjuder teknisk rådgivning i alla projektets skeden, från planering till slutförande och hjälper våra kunder att hantera de svårigheter som uppstår under projektets gång.

TBM