Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​Lösningar för gruvindustrin

  Master Builders Solutions är världsledande på att tillhandahålla tillförlitliga och kundorienterade produktlösningar för gruvindustrin. Med över hundra års erfarenhet har våra innovationer kommit att sätta standarden inom dagens industri. Vi har erbjudit globala specialanpassade lösningar som verkligen fungerar för de ombytliga geologiska miljöerna och de tuffa förutsättningarna för underjordsarbete. Idag fortsätter vi att bidra till gruvsektorn genom tekniska landvinningar som kan innebära omedelbara förbättringar av säkerheten och produktionen, för en hållbar framtid inom gruvnäringen.

  Markförstärkning

  Bergfast markförstärkning

  Gruvdrift innebär flera viktiga arbetsprocesser, däribland markförstärkning för att säkra det avverkade området. Master Builders Solutions​ erfarna och serviceorienterade ingenjörer har kompetensen att tackla en lång rad utmaningar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Våra kärnkompetenser är markförstärkning med fiberarmerad sprutbetong och unika tunna sprutbara beläggningar (TSL) med flamskyddande egenskaper som bildar hållbara fogfria skikt som förhindrar kalkutfällning, även på svåra geologiska ytor.

  Sprutbetong

  Markkonsolidering

  Högre produktivitet och förbättrad säkerhet med pålitlig markkonsolidering

  Master Builders Solutions omfattar ett komplett utbud av specialiserade injekteringshartser och system för markkonsolidering vid gruvdrift och bergavverkning.

  Vårt globala tekniska team har god förståelse för de geologiska utmaningarna både vid gruvdrift i hårt berg och vid kolbrytning och kan därigenom tillhandahålla de kostnadseffektivaste för- och efterinjekteringslösningarna för markkonsolidering i syfte att stabilisera svag mark och åtgärda oväntad vatteninträngning. Genom praktiska utbildningsprogram och support på arbetsplatsen hålls driftavbrotten nere och ett effektivt arbetsflöde uppnås.

  Injektering

  TBM

  Effektiva produkter för förbättrad fullortsborrning

  Det är en relativt ny företeelse att använda TBM-teknik vid gruvbrytning istället för konventionell borrning och sprängning och metoden har inneburit snabbare avverkningstakt och förbättrad arbetsmiljö.

  Vi är världsledande på kundanpassade lösningar för tunneldrivning i jord och hårt berg och erbjuder det största utbudet av tillförlitliga och tekniskt avancerade TBM-produkter och tjänster till maskiner för tunneldrivning i jord med sköld och maskiner med öppet borrhuvud för tunneldrivning i hårt berg.

  Vår totallösning innebär att vi identifierar de kostnadseffektivaste produkterna och systemen för att förbättra drifteffektiviteten hos fullortsborrmaskinen. Vi integrerar våra professionella tekniska tjänster redan från uppstarten av projektet och ställer ett team av internationella och lokala gruvspecialister till förfogande för att bistå med utbildning på produkten, teknisk rådgivning, stöttning på arbetsplatsen och felsökning.

  TBM


   

  Kontakt

  Patrik Wåhlstrand

  Senior Account Manager Underground Construction

  +46 73 421 27 56