Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats

  ​​​​​Lösningar för tunnelindustrin

  Lösningar för tunnelindustrin 

  Master Builders Solutions är den ledande leverantören av kundanpassade produktlösningar för tunnelindustrin. Med över hundra års erfarenhet har våra innovationer kommit att sätta standarden inom dagens industri. Vi hjälper våra kunder att lägga till nya dimensioner i den värld vi lever genom att förvandla idéer till enastående skapelser.

  Markförstärkning

  Innovativa lösningar för markförstärkning

  Sprutbetong är vanligt förekommande som markförstärkning vid tunnelbyggen. Master Builders Solutions erbjuder kunderna innovativa och kostnadseffektiva produktlösningar och skräddarsydda tekniska tjänster för det aktuella projektet. De här lösningarna innebär stora förbättringar av arbetsmiljön och minskar miljö- och hälsoriskerna.

  Master Builders Solutions erbjuder stöd till tunnelkonstruktörer, entreprenörer och ägare under alla faser i tunnelbygget. Vår omfattande kunskap bidrar till att lösa markförstärkningssvårigheter vid tunnelbyggen och gör att vi kan vara behjälpliga i valet av ett passande sprutbetongsystem.

  Sprutbetong

  Markkonsolid​ering

  Lösningar för snabb markkonsolidering

  Inom Master Builders Solutions finns MasterRoc-utbudet, lösningar för tunnelbyggen. Här erbjuder företaget högpresterande produkter och systemlösningar för markkonsolidering.

  Oväntad vatteninträngning och dåliga markförhållanden under underjordsbyggande gör att kostnaderna rakar i höjden och kan leda till negativ miljöpåverkan. För att motverka de här riskerna är en ekonomisk metod för markkonsolidering att förinjektera den framförliggande marken inför den drivningsfasen för att förhindra vatteninträngning och för att stabilisera marken.

  Injektering

  Vattentätning

  Sprutade tätskikt för vattentätning

  Tunnlar kan ha en livslängd på 100 år eller mer. Att förbättra konstruktionens hållbarhet och skydda den från vattnets långsiktiga skadeverkningar är en viktig uppgift för tunnelindustrin.

  Som ett svar på industrins efterfrågan har Master Builders Solutions​ utvecklat en innovativ sprutbart vattentätningstätskikt som uppvisar utmärkta vidhäftningsegenskaper. Dessa tätskikt underlättar bygget samtidigt som det minskar risken för vatteninträngning genom att eliminera möjliga vattenvägar. Tekniken används i många nybyggda tunnlar och vid restaurationsprojekt världen över.

  Genom att använda de här tätskikten blir eventuell restaurering eller reparation av läckor betydligt enk​​​​lare än med de flesta andra vattentätningstekniker. En annan fördel är att de är mångsidiga och kostnadseffektiva och att de går att kombinera med andra vattentätningssystem.

  Vattentätning: sprutbara membran

  Kontakt

  Patrik Wåhlstrand

  Senior Account Manager Underground Construction

  +46 73 421 27 56