Lösningar för tunnelindustrin

Lösningar för tunnelindustrin 

BASF är med varumärket Master Builders Solutions den ledande leverantören av kundanpassade produktlösningar för tunnelindustrin. Med över hundra års erfarenhet har våra innovationer kommit att sätta standarden inom dagens industri. Vi hjälper våra kunder att lägga till nya dimensioner i den värld vi lever genom att förvandla idéer till enastående skapelser.

Markförstärkning

Innovativa lösningar för markförstärkning

Sprutbetong är vanligt förekommande som markförstärkning vid tunnelbyggen. Genom varumärket Master Builders Solutions erbjuder BASF kunderna innovativa och kostnadseffektiva produktlösningar och skräddarsydda tekniska tjänster för det aktuella projektet. De här lösningarna innebär stora förbättringar av arbetsmiljön och minskar miljö- och hälsoriskerna.

Genom varumärket Master Builders Solutions erbjuder BASF stöd till tunnelkonstruktörer, entreprenörer och ägare under alla faser i tunnelbygget. Vår omfattande kunskap bidrar till att lösa markförstärkningssvårigheter vid tunnelbyggen och gör att vi kan vara behjälpliga i valet av ett passande sprutbetongsystem.

Sprutbetong


Markkonsolidering

Lösningar för snabb markkonsolidering

Inom ramen för BASF:s varumärke Master Builders Solutions finns MasterRoc-utbudet, lösningar för tunnelbyggen. Här erbjuder företaget högpresterande produkter och systemlösningar för markkonsolidering.

Oväntad vatteninträngning och dåliga markförhållanden under underjordsbyggande gör att kostnaderna rakar i höjden och kan leda till negativ miljöpåverkan. För att motverka de här riskerna är en ekonomisk metod för markkonsolidering att förinjektera den framförliggande marken inför den drivningsfasen för att förhindra vatteninträngning och för att stabilisera marken.

Injektering

Vattentätning

Sprutade tätskikt för vattentätning

Tunnlar kan ha en livslängd på 100 år eller mer. Att förbättra konstruktionens hållbarhet och skydda den från vattnets långsiktiga skadeverkningar är en viktig uppgift för tunnelindustrin.

Som ett svar på industrins efterfrågan har BASF utvecklat en innovativ sprutbart vattentätningstätskikt som uppvisar utmärkta vidhäftningsegenskaper. Dessa tätskikt underlättar bygget samtidigt som det minskar risken för vatteninträngning genom att eliminera möjliga vattenvägar. Tekniken används i många nybyggda tunnlar och vid restaurationsprojekt världen över.

Genom att använda de här tätskikten blir eventuell restaurering eller reparation av läckor betydligt enklare än med de flesta andra vattentätningstekniker. En annan fördel är att de är mångsidiga och kostnadseffektiva och att de går att kombinera med andra vattentätningssystem.

Vattentätning: sprutbara tätskikt

Kontakt

Peter Månsberg

Peter Månsberg

Sales Manager Underground Construction

+46 708 783 129