Stäng

Logga in

Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Inloggning

Glömt lösenord?

Can't access your account?

Select your language

This page is available in the following languages:

  Välj din plats


  Master Builders Solutions® lanserar banbrytande teknik: MasterCO2re™ för tillförlitlig produktion av betong med lågt klinkerinnehåll

  - MasterCO2re™ förenklar produktionen av betong med lågt klinkerinnehåll på ett robust sätt genom att motverka de prestandaproblem som brukar förknippas med lågt klinkerinnehåll.

  - Intelligent cluster system (ICS) som ger utmärkt bearbetsbarhet över tid, förbättrad reologi och bra hållfasthetsegenskaper.

  - Hjälper kunder att nå ambitiösa CO2-reduktionsmål.

  ​7 juni 2023 – Master Builders Solutions® lanserar den banbrytande produktserien MasterCO2re för fabetbriksbetong- och betongelementindustrin i Europa. Den nya superplasticerartekniken är ett av företagets bidrag för att minska CO2-utsläppen inom byggindustrin. Den globala betongproduktionen står för 8 procent av världens CO2-utsläpp som orsakats av människan. Även om klinker, huvudkomponenten i cement, bara utgör omkring 10 procent av betongens volym, står den för omkring 90 procent av betongens CO2-utsläpp. Nya cementtyper med lägre klinkerinnehåll eller ersättning av standardcement med större andel kalkstensfiller eller kompletterande cementmaterial (SCM:er) är därför de lösningar som har störst potential att reducera betongens koldioxidavtryck.

  Men betongblandningar med reducerat CO2-avtryck innebär också nya utmaningar för betongproducenterna eftersom robusthet, bearbetningsbarhet och hållfasthetsutveckling påverkas negativt. Den unika MasterCO2re ICS-tekniken motverkar effektivt de här problemen. Master Builders Solutions® senaste innovation hjälper till att uppfylla tuffa miljömål genom att ta bort prestandaskillnaderna mellan betong med lågt klinkerinnehåll och standardbetongblandningar och på så sätt bidra till hållbart byggande.

  Hitta information om MasterCO2re 3015

  MasterCO2re™ gör produktionen av betong med lågt klinkerinnehåll mindre komplex och sätter en ny standard för superplasticerare.

  Byggindustrin uppmanas aktivt att bidra till de ambitiösa målen för reducerade CO2-utsläpp genom att vidta tydliga åtgärder. Att minska andelen klinker i betong är därför ett viktigt mål för att göra byggandet mer hållbart i framtiden. Tillsatser är en integrerad del av industriell betong och spelar en viktig roll för att sänka betongproduktionens CO2-utsläpp. Andelen klinker i betong kan reduceras på tre olika sätt: för det första genom att använda cementtyper där klinkerinnehållet redan är reducerat, för det andra genom att minska andelen konventionell cement och för det tredje genom att ersätta en betydande andel cement med SCM:er. De här åtgärderna kräver dock att vattenmängden minskas proportionerligt för att säkerställa både vattencementtalet och önskade mekaniska egenskaper, vilket ofta inte är möjligt eftersom det leder till försämrad reologi.

  ​Intelligent Cluster System-teknik

  Den nya MasterCO2re ICS-tekniken löser emellertid detta prestandaproblem genom att förbättra reologin hos betong med lågt klinkerinnehåll. Förväntad bearbetningsbarhet och styrka uppnås dessutom konsekvent trots förändrad sammansättning.

  Den mycket varierande sammansättningen av bindemedelsmatrisen i betong med lågt klinkerinnehåll brukar vanligtvis leda till variationer i kemiska och mineralogiska parametrar och därmed i betongens olika ytinteraktioner. Sådana variationer leder ofta till högre vattenabsorption och oönskade reaktioner med tillsatser. Med de konventionella superplasticerare som för närvarande finns på marknaden kan de här egenskaperna bara kontrolleras i viss utsträckning, och därför krävs mer avancerade tekniker för att garantera genomgående hög betongkvalitet.

  ​MasterCO2re bildar ett smart klustersystem som omedelbart frigör en del av sina fritt tillgängliga tekniska polymerer för vattenreduktion i ett tidigt skede. De återstående delarna av de olika klustren optimerar genom sina polymerer, av finjusterade kemiska strukturer, upprätthållandet av cementens bearbetningsbarhet och hydratisering genom att anpassa frigöringsmekanismen efter cementmatrisens egenskaper. ICS-tekniken får på så sätt bukt med prestandabegränsningarna genom att ge utmärkt flytbarhet även vid höga temperaturer och möjliggöra enkel pumpning och applicering av betongen.


  Fördel för betongproducenterna

  Kunderna kan dra fördel av en särskilt robust betong som varken är benägen att separera eller känslig för variationer i materialet, vilket möjliggör en enkel övergång till mer hållbar betong.

  "Innovation och hållbarhetsansvar har varit centrala för varumärkets verksamhetsfilosofi alltsedan starten, och lanseringen av MasterCO2re stärker nu ytterligare våra kärnvärden", säger Olivier Bayard, Head of Marketing för tillsatser på Master Builders Solutions®. "Den innovativa produktserien har utvecklats för att minska komplexiteten hos betongblandningar med lågt klinkerinnehåll och förenkla våra kunders processer för att producera robust och effektiv betong på högsta tekniska nivå och samtidigt öka produktiviteten och reducera CO2-utsläppen", fortsätter han.

  MasterCO2re passar till alla projekt med fabriksbetong, betongelement och bearbetade betongprodukter (MCP) och är det perfekta valet för att säkerställa stabil betongprestanda för utmanande betong med lågt klinkerinnehåll utan att kompromissa med kvaliteten.

  Mer information om MasterCO2re hittar du här: https://info.master-builders-solutions.com/en/masterco2re

  Om Master Builders Solutions®

  Master Builders Solutions® skapar teknik för byggindustrin som inspirerar människor att bygga bättre. Vi är aktiva i 36 länder och driver 35 produktionsanläggningar med över 1 600 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska tillsatser, cementtillsatser, tekniker för underjordskonstruktioner och byggsystem av hög kvalitet för att bemästra dagens och morgondagens utmaningar.

  Kontakta oss för mer information:

  Jan Kolmbäck
  Senior ​Account Manager Admixture Systems
  Tel: +46 70 240 80 51
  jan.kolmback@masterbuilders.com​

  ​Henry Persson
  Account Manager Admixture Systems
  Tel: +46 70 816 10 99​
  henry.persson@masterbuilders.com

  ​Kent Olsson
  Account Manager Admixture Systems
  Tel: +46 70 816 10 96
  kent.olsson@masterbuilders.com

  ​​Mats Danell 
  Account Manager Admixture Systems
  Tel: ​+46 70 799 54 46
  ​mats.danell@masterbuilders.com​

  ​​​​Sebastian Wåhlstrand
  Account Manager Admixture Systems
  Tel: +46 72 993 02 90
  sebastian.wahlstrand@masterbuilders.com